Mer trim i skolen?

Slik feiret helsepolitikere at det er politisk flertall for en times fysisk aktivitet daglig i grunnskolen.

Slik feiret helsepolitikere at det er politisk flertall for en times fysisk aktivitet daglig i grunnskolen. Foto:

Det er flertall på Stortinget for å sikre at elevene i grunnskolen får minst en time fysisk aktivitet hver dag, innenfor dagens timetall.

DEL

Torsdag får regjeringen derfor et pålegg om å fremme sak om en slik ordning.

KOMMENTAR– Fysisk aktivitet er bra for elevene, men dette vedtaket er lite gjennomtenkt, sier lederen i Utdanningsforbundet, Steffen Handal. Han mener at trimkravet strider mot tidligere stortingsvedtak hvor det ble lagt opp til å rydde i den nye læreplanen, ikke innføre nye mål.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) karakteriserer flertallets linje som «en klar og direkte overstyring fra de samme partiene som hevder at det er for mye styring i skolen». Han illustrerer situasjonen med at for eksempel 10.-klassinger i månedene før tentamen skal måtte bruke norsk- eller mattetimer til fysisk aktivitet framfor å repetere stoff.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

KrF-nestleder Olaug Bollestad er blant dem som avviser kritikken. Hun poengterer at det ikke er snakk om mer gymnastikk, men fysisk aktivitet eksempelvis integreres i timene i naturfag og matte. I «Politisk kvarter» på NRK sist fredag ble Bollestad presset på hva som skal være rammene for den fysiske aktiviteten, og her avslørte hun uklarhetene som ligger bak innstillingen fra stortingsflertallet. Bollestad svarte nei på spørsmål om lærerne kan velge bort timen med fysisk aktivitet. Videre svarte hun ja på spørsmål om det da er frivillig.

Sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse er godt dokumentert. Samtidig er det dessverre et faktum at mange barn og unge er for inaktive og sliter med tidlig overvekt. Det er bred politisk og faglig enighet om at mer fysisk aktivitet er bra for barn og unge. Derfor bør det legges til rette for dette, også i skolen. Dagens regelverk slår allerede fast at elever på 5.–7. trinn har rett til jevnlig fysisk aktivitet utenom kroppsøvingsfaget. 2.700 elever på 9. trinn er også med i et forsøk med ekstra fysisk aktivitet. I stedet for å fatte vedtak nå burde Stortinget ha ventet på erfaringene fra dette forsøket, som vil være klare i en rapport i 2019.

I småskolen vil det være forholdsvis greit å legge inn litt trim og uteaktivitet i skolehverdagen, men i ungdomsskolen vil det være vanskelig å få endene til å møtes innenfor dagens timetall. Spørsmålet er hvordan mer fysisk aktivitet kan legges inn uten at det går ut over de typiske kunnskapsfagene. En time hver dag på alle trinn blir et veldig rigid system som gir slike negative utslag. Mer fleksibilitet og større tillit til skole og lærer bør være løsningen.

Spørsmålet er hvordan mer fysisk aktivitet kan legges inn uten at det går ut over de typiske kunnskapsfagene.

I denne saken blir summen av alle gode forslag for stor. Når noe prioriteres opp, så må andre ting prioriteres ned. Alternativet er å godta en større sum. Det bør være enkel matematikk, også for politikere.

Artikkeltags