Norden og Nato

Statsminister Erna Solberg fikk sitte på i en Leopard 2 stridsvogn da hun besøkte Brigade Nord og Panserbataljonen i Røros-området i forbindelse med militærøvelsen Trident Juncture.

Statsminister Erna Solberg fikk sitte på i en Leopard 2 stridsvogn da hun besøkte Brigade Nord og Panserbataljonen i Røros-området i forbindelse med militærøvelsen Trident Juncture. Foto:

Svenske og finske soldater deltar på den store Nato-øvelsen som i disse dager utspiller seg på norsk territorium.

DEL

KOMMENTARDette er interessante innslag, sett i lys av at verken Sverige eller Finland er med i Nato-alliansen. Våre nordiske naboer i øst er bare definert som «partnere».

«Der Sverige og Finland tidligere utgjorde en stabiliserende buffer, må landene i dag ses på som en del av USAs springbrett mot Russland», skrev Klassekampens Bjørgulv Braanen her om dagen. Han hevder det «er liten tvil» om at dette gjør den sikkerhetspolitiske situasjonen i våre nærområder farligere. Slik tenker nok Nato-motstandere flest, men heldigvis er det bred oppslutning i Norge om Nato.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

«Jeg ser fram til den dagen vi kan utgjøre en nordisk blokk innenfor Nato-alliansen. Jeg tror den dagen vil komme», sier Michael Tetzschner (H). Han er stortingsrepresentant og for tiden president i Nordisk råd, som for øvrig denne uka er samlet til rådslagninger i Oslo. Mens Norge, Danmark og Island er medlemmer av Nato, er Sverige og Finland det ikke. Slik har det vært i mange år, og under den kalde krigen var det naturlig med alliansefrie land som en slags buffer mot Sovjetunionen.

Men dette er historie, og sterke krefter i både Finland og Sverige ønsker nå medlemskap i Nato. På denne bakgrunn er det fornuftig at de nordiske landene samarbeider tettere militært. Det er allerede etablert et formelt samarbeid om blant annet felles innkjøp og felles øvelser. De nordiske landene deler også informasjon fra luftovervåking med hverandre. Videre er det lagt til rette for at militære styrker og materiell raskt og ubyråkratisk kan flyttes over grensene innad i Norden. Dette siste har vist seg å bli så vellykket at Nato og EU tar liknende initiativ basert på den nordiske modellen.

For å illustrere det nye sikkerhetspolitiske bildet er det interessant å trekke fram at soldater fra USAs marinekorps i vinter deltok sammen med svenske soldater på øvelse på svensk jord. Sverige sendte også soldater til Afghanistan som en del av de Nato-ledede operasjonene. Det er grunn til å poengtere at verken Norge, Norden eller Nato ser noen åpenbare militære trusler. Men vi lever i en uforutsigbar og usikker tid. 

Sterke krefter i både Finland og Sverige ønsker nå medlemskap i Nato.

Og så må vi ikke glemme at Russland har vist både evne og vilje til å bruke militærmakt for å oppnå egne strategiske mål. Krigføringen i Ukraina og annekteringen av Krim er et klart eksempel på dette. Ved å øve sammen – og med Nato – styrker vi vår felles evne til å stå militært sammen som nordiske naboer dersom det mot formodning skulle bli nødvendig. Et mer utvidet nordisk forsvarssamarbeid, som supplement til Nato, vil gi økt sikkerhet og stabilitet i Norden.

Artikkeltags