Norge og atomvåpen

Statsminister Erna Solberg i den demilitariserte sonen mellom Sør- og Nord-Korea.

Statsminister Erna Solberg i den demilitariserte sonen mellom Sør- og Nord-Korea. Foto:

Det er flertall på Stortinget for å utrede hvilke konsekvenser et internasjonalt forbud mot atomvåpen har for Norge.

DEL

En slik utredning er spesielt interessant i lys av at årets fredspris går nettopp til Den internasjonale kampanjen for et forbud mot atomvåpen (ICAN). Nobelkomiteen skal riktignok ha kreditt for å legge seg ut med den norske regjeringen, og på den måten vise uavhengighet. Men det er en annen diskusjon.

KOMMENTARDet er SV som har fremmet forslaget som nå får tilslutning fra Ap, Sp, KrF og Venstre. Her blir regjeringen blant annet bedt om å foreta en vurdering av hvordan FN-traktaten om forbud mot atomvåpen står i forhold til de juridiske og politiske rammebetingelsene som følger av Norges Nato-medlemskap.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

– Vi er positive til en utredning av konsekvensene av traktaten og hvordan Norge kan slutte opp om målene i den, men vi mener det ikke er aktuelt for Norge nå, eller som eneste Nato-land, å signere traktaten, presiserer Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt overfor NTB. Høyre og Frp kommer til å stemme mot SV-forslaget når Stortinget på nyåret skal stemme over dette. Det hører med til historien at Norge var blant landene som boikottet avstemningen i FN som ga et klart flertall for atomvåpen-traktaten.

I dag er det om lag 16.000 atomvåpen rundt omkring på vår klode. USA og Russland har de største lagrene av slike uhyrlige våpen, men det finnes også atomvåpen i Frankrike, Kina, Storbritannia, India, Pakistan, Nord-Korea og Israel. Vi har skremmende friskt i minne de langtrekkende rakettene som nylig ble skutt opp fra Nord-Korea. Det er åpenbart at et FN-forbud mot atomvåpen slett ikke vil bli respektert av land som Nord-Korea.

Visjonen om en atomvåpenfri verden deles av de fleste, men å komme dit er lettere sagt enn gjort. Norge har ikke atomvåpen, men Norge er med i Nato. Denne forsvarsalliansen har klokelig atomvåpen som en del av den militære avskrekkingen. Det er dessverre nødvendig så lenge det finnes atomvåpen i verden.

Nøkkelen til å komme videre mot den klare visjonen er nedrustning og ikke-spredning av atomvåpen. Bare på den måten kan vi få et rettslig bindende rammeverk der også atommaktene er med. Et atomvåpenforbud på papiret blir bare en papirtiger som fort kan skape falsk trygghet.

Visjonen om en atomvåpenfri verden deles av de fleste, men å komme dit er lettere sagt enn gjort.

På denne bakgrunn har vi problemer med å forstå hvorfor flertallet på Stortinget nå vil at Norge skal utrede muligheten for å signere FN-traktaten om atomvåpenforbud. At SV ønsker dette er slett ikke overraskende, men Anniken Huitfeldt legger inn et så klart Ap-forbehold at svaret burde gi seg selv. Da blir det bare symbolpolitikk å utrede. Akkurat som det er å gi fredsprisen til ICAN.

Artikkeltags