Norge og atomvåpen

Utenriksminister Børge misliker FN-avtalen som forbyr atomvåpen.

Utenriksminister Børge misliker FN-avtalen som forbyr atomvåpen. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Et klart flertall i FN vedtok nylig en avtale om å forby atomvåpen. Norge var blant landene som boikottet avstemningen.

DEL

KOMMENTARAvtalen sier at land som ratifiserer denne aldri skal utvikle, teste, produsere, framstille eller på annen måte anskaffe seg atomvåpen. Utenriksminister Børge Brende (H) karakteriserer avtalen som «ren markeringspolitikk».

- Et vedtak om å forby kjernevåpen, som ikke støttes av noen av de landene som faktisk har slike våpen, skaper dessverre ikke framgang. Det fjerner ikke et eneste stridshode, sier Brende.

– 7. juni 2017 vil bli husket som dagen da verden hadde fått nok av brutte løfter fra atomvåpenstatene, sier daglig leder i Nei til atomvåpen, Frode Ersfjord. Forhandlingene om forbudet mot atomvåpen har blitt boikottet av alle atommaktene og alle Nato-land med unntak av Nederland.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

Norge har ikke atomvåpen, men Norge er med i Nato. Denne forsvarsalliansen har atomvåpen som en del av den militære avskrekkingen. Det er dessverre nødvendig så lenge det finnes atomvåpen i verden. Derfor var det klokt av den norske regjeringen å stille solidarisk opp for Nato-fellesskapet. Dette medlemskapet forplikter. Uten Nato i ryggen vil Forsvaret her til lands kort og godt komme til kort.

Problemet er at det er uenighet om hvordan FN-traktaten om atomvåpenforbud skal tolkes. Generalsekretær Henriette Westhrin i Norsk Folkehjelp hevder at traktaten ikke inneholder formuleringer som begrenser muligheten for å være med i militære allianser med land som har atomvåpen. Utenriksminister Børge Brende mener traktakten er uforenlig med Norges allianseforpliktelser i Nato. Her velger vi å støtte oss på utenriksministeren.

I dag er det om lag 16.000 atomvåpen rundt omkring i verden. USA og Russland har de største lagrene av slike uhyrlige våpen, men det finnes også atomvåpen i Frankrike, Kina, Storbritannia, India, Pakistan, Nord-Korea og Israel. Vi deler visjonen om en atomvåpenfri verden, men det er dessverre en utopi å tro at dette enkelt kan skapes gjennom et vedtak i FN. Dette vedtaket vil bli neglisjert av atomvåpenstatene, og i hvert fall av de landene vi føler oss minst trygge på. Vi har friskt i minne de langtrekkende rakettene som nylig ble skutt opp fra Nord-Korea.

atom forbud

Nedrustning og ikke-spredning er derimot nøkkelen til å komme videre i en positiv prosess globalt. Bare på den måten kan vi få et rettslig bindende rammeverk der også atomvåpenmaktene blir med. Et atomvåpenforbud på papiret kan skape mer utrygghet og usikkerhet i store deler av verden. Det blir symbolpolitikk hvis nedrustningen uteblir. 

Artikkeltags