Norges nye kampfly

De nye F-35 flyene på vingene over Trøndelag.

De nye F-35 flyene på vingene over Trøndelag. Foto:

Fredag var det en storstilt markering av at de første nye kampflyene er på plass i Norge.

DEL

52 fly av typen F-35 tar etter hvert over for de gamle F-16-flyene. Ørlandet i Trøndelag blir basen for de nye flyene. I tillegg blir Evenes i Nordland en såkalt framskutt base.

KOMMENTARDe nye kampflyene er noe helt annet enn de gamle. Det er rett og slett en helt ny måte å tenke kampfly på, ikke minst teknologisk. F-35-flyene er ment å avskrekke enhver fiende, sikre kontroll over norsk luftrom og være støtte for egne og allierte land- og sjøstyrker.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

Men det er et skår i gleden. De første av de nye kampflyene skal nemlig parkeres i telt, melder Adresseavisen. Årsaken er at kampflyplassen på Ørlandet opprinnelig var planlagt som en «fredsbase» uten betonghangarer som gir ordentlig beskyttelse. Her har planleggerne vært skremmende naive. Stortinget rettet opp denne blemma i juni, men ordentlige hangarer vil ikke være ferdigbygd før i 2020. Da er minst 22 av de nye flyene levert.

Det sikkerhetspolitiske bildet har endret seg de siste årene. Terror og et mer uforutsigbart Russland er to slike faktorer. Norge har videre et spesielt ansvar på Nordkalotten. Nato er samtidig minst like viktig for Norges trygghet.

For ni år siden vedtok Stortinget å skifte ut de 40 år gamle F-16-flyene med moderne kampfly. De samlede kostnadene på de nye flyene blir svimlende 268 milliarder kroner. Dermed vil denne investeringen ta det største kakestykket i langtidsplanen for Forsvaret. Fra flere hold reageres det over at flykjøpet etter noens mening vil gå på bekostning av andre sektorer, som Hæren og HV. Siste ord her er ikke sagt.

Problemet er at langtidsplanen i realiteten blir behandlet i to runder. Mesteparten ble vedtatt i fjor på basis av forliket mellom Høyre, Frp og Ap. Her ligger flykjøpet inne, og flertallet på Stortinget står dermed klokelig fast på at det skal kjøpes 52 kampfly. Nå kommer kampen om hvordan Hæren og HV skal styrkes, organiseres og finansieres. Det blir spesielt interessant å se hvordan Ap prioriteter. Spørsmålet er om politikerne klarer å holde seg innenfor den fastsatte rammen for vekst på 180 milliarder kroner. En eventuell påplussing må finansieres ved å kutte eller holde mye igjen på andre samfunnsområder.

nye kampfly

SV foreslår riktignok at Norge nøyer seg med 40 fly, for på den måten å spare inn 8 milliarder kroner i investeringer og 290 millioner i årlige driftsutgifter. SV-leder Audun Lysbakken vil i stedet bruke mer på Hæren og Sjøforsvaret. SV-forslaget er og blir et skudd i løse lufta. Det blir nemlig gammeldags å tenke i slike baner, for de nye kampflyene er ment å forsterke og beskytte de andre forsvarsgrenene. Da må vi ikke sage av den grenen vi sitter på.


Artikkeltags