Ny runde om sykelønn

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) har gjort det klart at IA-avtalen er historie dersom den ikke gir bedre resultater. Her i samtale med LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) har gjort det klart at IA-avtalen er historie dersom den ikke gir bedre resultater. Her i samtale med LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. Foto:

Det blåser opp til ny debatt om sykelønnsordningen.

DEL

KOMMENTARBakgrunnen er at avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) skal reforhandles i år. I den forbindelse kommer forskerne Simen Markussen og Knut Røed med interessante ideer om noen justeringer av sykelønnsordningen.

Forskerne legger klokelig til grunn at det er bredt politisk flertall for å beholde systemet som gir full lønn under sykdom. Men de foreslår imidlertid å gi arbeidsgiverne et visst økonomisk medansvar for det lange sykefraværet. Videre går de inn for å redusere maksimal sykefraværsperiode fra tolv til ni måneder. Målsettingen med disse grepene er å oppmuntre både arbeidsgivere og arbeidstakere til raskere å få folk i jobb.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

I dag er det slik at arbeidsgiverne må betale sykelønn de første 16 arbeidsdagene, mens staten tar regningen for sykefraværet etter denne perioden. Forskerne vil korte arbeidsgiverperioden ned til sju dager. På den annen side må arbeidsgiverne ta 20 prosent av utgiftene ved det lange sykefraværet. Dette ligner på modellen som i 2006 ble «skutt ned» av daværende LO-leder Gerd-Liv Valla. Hun allierte seg med NHO-toppene og tvang statsminister Jens Stoltenberg til å droppe ideen.

Norge har en sjenerøs og god sykelønnsordning. Alle gode krefter bør slå ring om hovedprinsippene i denne ordningen, men det bør likevel være mulig å gjøre forbedringer. Poenget er nemlig at sykefraværet ikke har sunket så mye som forutsatt da IA-avtalen ble inngått i 2001. Industriens folk har riktignok vært flinke, men i store deler av offentlig sektor er fraværet over dobbelt så stort som i industrien.

Det lange sykefraværet er etter vår mening den store utfordringen. Derfor er det fornuftig å gi arbeidsgiverne et visst økonomisk medansvar for det lange fraværet, dog uten at den samlede belastningen økes. Da gis arbeidsgiverne et styrket insentiv til å få arbeidstakere raskere tilbake i jobb, helt eller delvis. Å korte ned på maksimal sykefraværsperiode er imidlertid en brannfakkel for fagbevegelsen, men den bør likevel kunne diskuteres.

Det lange sykefraværet er den store utfordringen.

Det hører med til historien at regjeringspartiet Venstre vil kutte i sykelønna og innføre det som sies å være en moderat egenandel. Statsminister Erna Solberg har riktignok garantert for fortsatt full lønn under sykdom, men arbeidsminister Anniken Hauglie (H) har gjort det klart at IA-avtalen er historie dersom den ikke gir bedre resultater. Her ligger det altså et ris bak speilet. Derfor bør arbeidslivets parter se fordomsfritt på grep som kan gjøre en god sykelønnsordning enda bedre. Alternativet er at de kreftene som vil rive ned får blod på tann.

Begge parter må gi og ta. Det er et sykdomstegn at ideen som nå tas fram fra skuffen er over ti år gammel.

Artikkeltags