Nye Ap-toner om innvandring

Stortingsrepresentant Masud Gharahkhani er ny innvandringspolitisk talsmann i Ap.

Stortingsrepresentant Masud Gharahkhani er ny innvandringspolitisk talsmann i Ap. Foto:

Ap skal fornye innvandrings- og integreringspolitikken.

DEL

KOMMENTARStortingsrepresentant Masud Gharahkani fra Drammen har fått oppgaven med å lede dette arbeidet. Han er tydelig på at det ikke er snakk om noen liberalisering, snarere kanskje tvert om.

Bakteppet er valgnederlaget i fjor høst. Her var innvandring den viktigste saken for velgerne. 28 prosent pekte på innvandring, mens bare 15 prosent mente Ap hadde best politikk på dette feltet. Gharahkani ønsker å bidra til at Arbeiderpartiet blir en dominerende stemme i innvandringspolitikken. Han innrømmer langt på vei at mange velgere fikk inntrykk av at Ap ville liberalisere asylpolitikken.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

- Ja, jeg har forsåvidt forståelse for at noen oppfattet det slik. Jeg kan forstå at vi ikke var til å kjenne igjen, men det var i hovedsak noe høyresiden lyktes med å selge, sier Gharahkani. Vi tolker Arbeiderpartiets nye innvandringspolitiske talsmann som en forsiktig kritikk av partiledelsens angrep på retorikken til Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug i valgkampen. Det er gode grunner til å heie på Gharahkani. Samtidig merker vi oss at AUF-leder Mani Hussaini kommer med en advarende pekefinger. Her blir det en intern dragkamp i Ap.

Gharahkani skal lede et Ap-utvalg om migrasjon som kommer med sin innstilling i august. Men den offentlige debatten er allerede i gang, basert på de signalene Gharahkani allerede har sendt. Ap-talsmannen mener at Norge i dag har en innvandringspolitikk som belønner dem som har mest ressurser til å flykte. Svaret fra Gharahkani er å holde igjen ved grensene og heller ta imot flere kvoteflyktninger i stedet. Han mener at Norge ikke må være mer liberalt enn sammenliknbare land og viser til at Danmark og Sverige har gjort betydelige innstramminger i innvandringspolitikken.

Det hører med til bildet at flyktningsituasjonen nå er ganske annerledes enn da migrasjonsbølgen slo inn over Europa og Norge i 2015. EU har i betydelig grad tettet Europas grenser mot sør. Den store politiske utfordringen i Norge er nå å få til en god integrering av de asylsøkerne og flyktningene som allerede er her i landet. Derfor er det positivt at Ap har lagt fram en rekke forslag for å bekjempe sosial kontroll og æresvold. Det går blant annet på å sikre obligatorisk leirskole og forbud mot såvel søskenbarnekteskap som kjønnsdelt svømmeundervisning.

Det er prisverdig at det er nettopp iraneren og muslimen Gharahkani som fronter disse Ap-forslagene.

Det er prisverdig at det er nettopp iraneren og muslimen Gharahkani som fronter disse Ap-forslagene. Vi tør minne om at Gharahkani også har tatt til orde for at også innvandrerbarn bør delta på julegudstjeneste i regi av skolen. Masud Gharahkani er et godt forbilde. Nå forsøker han å ta Ap i skole.

Artikkeltags