Nytt syn på narkotika

Ny narkotikapolitikk er i emning.

Ny narkotikapolitikk er i emning. Foto:

Det er flertall på Stortinget for en ny ruspolitikk.

DEL

Bruk av narkotika skal ikke lenger straffes, men behandles. Ansvaret skal nå overføres fra justissektoren til helsetjenesten.

KOMMENTAR– Stortingsflertallet vil slutte å straffe folk som sliter, men i stedet gi dem hjelp og behandling, sier stortingsrepresentant Nicolas Wilkinson (SV). Arbeiderpartiet, Høyre, SV og Venstre står for den nye politiske kursen på dette saksfeltet. Portugal er foregangsland i så måte, og i februar reiser derfor helsepolitikerne på Stortinget på studietur dit. Portugisere som tas for narkobruk sendes til samtale med en tverrfaglig kommisjon innen 72 timer. Så settes det inn tiltak.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

SV-representanten karakteriserer den nye linjen som starten på en stor rusreform. Dit er det imidlertid langt, for de fire partiene er ikke helt enige. Høyre og Ap holder litt igjen. Dessuten kjemper både Frp og KrF imot ved å argumentere for at å avkriminalisere selv lettere narkotiske stoffer er å avdramatisere bruk av narkotika og vil «sende ut signal som ufarliggjør både bruk, miljøpåvirkning og utprøving». Det første narkoslaget vil stå internt i regjeringen til statsminister Erna Solberg.

Det er snuoperasjonene i Arbeiderpartiet og Høyre som har skapt bevegelse i denne saken. Høyres Sveinung Stensland presiserer at det ikke er snakk om å legalisere hasj og andre narkotiske stoffer, men å avkriminalisere. Omleggingen betyr i hovedsak at de som har et rusproblem skal behandles som syke, ikke som kriminelle med klassiske sanksjoner som bøter og fengsel. Det skal fortsatt være forbud mot bruk og besittelse av narkotika. Men retningen er klar. Ap og Høyre lover nemlig å endre myndighetenes reaksjoner mot personer som tas for bruk og besittelse av narkotika «fra straff til hjelp, behandling og oppfølging». Terskelen for straff skal kort og godt heves. Vi ser fram til et nytt lovverk som er innrettet slik.

Det hører med til historien at narkotikaprogram med domstolskontroll ble innført allerede under Jens Stoltenbergs første regjering for 16 år siden. Det er en alternativ straffereaksjon for sterkt rusavhengige som er gjengangere i rettsapparatet. Samtidig er det dessverre et faktum at godt over halvparten av dem som i dag sitter fengslet i Norge har en narkodom på nakken. Gjeldende narkotikapolitikk har altså feilet på mange punkter. Det kommer blant annet til uttrykk i skyhøye overdosedødsfall.

Gjeldende narkotikapolitikk har altså feilet på mange punkter.

På denne bakgrunn er det positivt at flertallet av våre folkevalgte er villige til å tenke i nye baner. Men vi må vokte oss for å skjære alle rusmisbrukere over en kam. Og så har vi langere og kyniske bakmenn. Poenget er imidlertid at mange rusmisbrukere først av alt trenger helsehjelp. For dem vil en fengselstilværelse gjøre vondt verre. Så enkelt, og så vanskelig.

Artikkeltags