Økte avgifter med Frp

Statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Siv Jensen (Frp) har økt avgiftene med 6,6 milliarder kroner.

Statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Siv Jensen (Frp) har økt avgiftene med 6,6 milliarder kroner. Foto:

Regjeringen har økt avgiftene med 6,6 milliarder kroner. Det hører med i regnestykket når Erna & co skryter av samlede skatt- og avgiftslettelser på 24 milliarder.

DEL

KOMMENTAR– Regjeringen har kommet med en mengde avgiftsøkninger som rammer de mange og skattelettelser som gagner de få, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Bakgrunnen er at finansminister Siv Jensen (Frp) i et svar til Sp opplyser at ordinære avgifter har økt med 6,6 milliarder kroner fra 2014 til 2018. Da er trygdeavgift, arbeidsgiveravgift samt avgift på arv og gaver holdt utenfor.

Problemet med avgifter er at de ikke skiller mellom fattig og rik, poengterer Sp-lederen ganske så treffende. Skatten er mer omfordelende ved at de rike må betale mer enn de fattige. Denne kritikken treffer Frp på et ømt punkt, for Frp har tradisjonelt vært mer opptatt av å senke avgiftene enn skattene.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

Solberg-regjeringen har gjennom de fire foregående årene senket det samlede skatte- og avgiftstrykket med rundt 24 milliarder kroner. Arveavgiften har blitt fjernet og formuesskatten har blitt redusert. Videre hører det med til bildet at det har vært bred politisk enighet om å senke selskapsskatten for bedrifter.

Men i dette regnestykket må vi altså ta med at ordinære avgifter har blitt økt med 6,6 milliarder kroner. Elavgiften er økt, drivstoffavgiftene er økt og pendlerfradraget har blitt kuttet. Videre har sukkeravgiften økt, og det er innført en særegen avgift for flypassasjerer. I tillegg kommer alle bompengene på en rekke veier. Nylig ble det en heftig debatt i Stortinget om det nye gebyret som regjeringen har innført for å få utstedt skifteattest. Det såkalte dødsgebyret skal bli på 1.130 kroner. Justisminister Sylvi Listhaug (Frp) blir beskyldt for å lyve i Stortinget.

– Det er fri fantasi når statsråden påstår at dette er vedtatt i Stortinget og at Sp har stemt for, sier stortingsrepresentant Geir Pollestad til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). Gebyret er riktignok omtalt i statsbudsjettet for 2018, men overhodet ikke vedtatt. Listhaug innrømmer en noe upresis formulering under ordvekslingen i Stortinget. Hun står samtidig fast på at hele Stortinget, inkludert Sp, har budsjettert med de 40 millionene som gebyret er beregnet å innbringe.

Sp har tråkket på ømme tær i Frp.

Det hører med til historien at arveavgiften, også kalt dødsskatten, innbrakte 1,2 milliarder kroner under den rødgrønne regjeringen. Slik sett blir dødsgebyret en relativt beskjeden sum i den store sammenhengen, men vi nevner det for å illustrere at Sp har tråkket på ømme tær i Frp. I slike situasjoner gjør det vondt å høre sannheten. Samtidig faller det ofte avslørende ord. Realiteten er at avgiftene har økt med 6,6 milliarder kroner med Frp i regjering. Det bør Frp ærlig innrømme.

Artikkeltags