Oljealderen er ikke over

Nyvalgt AUF-leder Ina Libak argumenterer for avvikling av norsk oljeindustri innen 2035.

Nyvalgt AUF-leder Ina Libak argumenterer for avvikling av norsk oljeindustri innen 2035. Foto:

AUF vedtok nylig på ungdomsorganisasjonens landsmøte at norsk olje- og gassindustri skal avvikles innen 2035.

DEL

KOMMENTARBegrunnelsen er hensynet til klimaet, at det ikke skal bli for varmt her på kloden. Nyvalgt AUF-leder Ina Libak viser til at vi her til lands har tjent oss styrtrike på olje, og dermed har de beste forutsetninger til å omstille oss. Arbeiderpartiets miljøpolitiske talsmann, Espen Barth Eide, er langt på vei enig i AUFs tankegang, men han tror oljealderen vil vare noe lengre.

– Jeg tror tidspunktet kan komme tidligere enn mange har trodd, men 2035 er tidlig, sier Ap-talsmannen. På Twitter skriver Espen Barth Eide at omstillingen ut av oljealderen må starte nå. «Både for klimaet og for framtidige norske arbeidsplassers skyld må vi lære av vår stolte oljehistorie når vi nå skal inn i neste kapittel og skape en felles, fornybar fremtid», skriver han.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

Det er slett ikke oppsiktsvekkende at de unge sosialdemokratene i AUF er mer utålmodige og radikale enn Arbeiderpartiet. Slik har det tradisjonelt vært. Det er derimot overraskende og skuffende at verken Ap-leder Jonas Gahr Støre eller Espen Barth Eide tar kraftigere til motmæle. Det er tross alt bare 17 år til 2035, og norsk olje- og gassvirksomhet vil og bør vare i flere tiår etter det.

Det er uklart hva AUF konkret mener med en styrt avvikling av petroleumsindustrien innen 2035. Neste år er det oppstart på oljefeltet Johan Sverdrup vest for Stavanger. Levetiden på dette enorme feltet er antatt til å bli 50 år, og her er det snakk om årlige inntekter på mer enn 100 milliarder kroner. Oljeeventyret er riktignok så smått på hell, men Johan Sverdrup blir ikke det siste store oljefeltet på norsk sokkel. Det er fortsatt store muligheter for ytterligere funn, spesielt i de nordlige farvann. 

Det er overraskende og skuffende at verken Ap-leder Jonas Gahr Støre eller Espen Barth Eide tar kraftigere til motmæle mot AUF.

For å nå FNs klimamål må også Norge gjennom en kraftig omstilling, men det gjelder å ha to tanker i hodet samtidig. Selv med en offensiv satsing på fornybar energi og tøffe tiltak for å begrense utslippene av CO2, spesielt innen transportsektoren, vil en tredel av verdens energibehov måtte dekkes av olje og gass så langt fram som i 2050. En ensidig norsk stopp i olje- og gassproduksjonen vil bli overtatt av økt produksjon i andre land, som for eksempel Saudi-Arabia og Russland.

Vi må heller ikke glemme at 27 prosent av verdens energiforbruk nå er basert på brenning av kull. I så måte vil olje og spesielt gass fra norsk sokkel være klimamessig å foretrekke. Uten norsk gass klarer neppe EU-landene samlet å nå sine klimamål. Både Storbritannia og Tyskland er avhengig av gass fra Norge for å fase ut sterkt forurensende kull. Det vil være strutsepolitikk å stikke hodet i oljesanden. Vi må heve blikket i stedet.

Artikkeltags