Oljefondet bør eie olje

Det deles fortsatt ut mange blokker for oljevirksomhet på norsk sokkel.

Det deles fortsatt ut mange blokker for oljevirksomhet på norsk sokkel. Foto:

Oljefondet bør ikke lenger eie aksjer innen olje og gass. Det er anbefalingen som Norges Bank har gitt i brev til Finansdepartementet.

DEL

Banken mener dette vil redusere statens sårbarhet for et varig fall i oljeprisene. Norges Bank poengterer at det er svingende oljepriser som er problemet. Sentralbanken har ingen oppfatning om framtidig oljepris, men det har en jublende miljøbevegelse og flere politikere som ivrer for det grønne skiftet i kampen mot klimaendringene. Her brukes rådet fra Norges Bank for mer enn det er verdt.

KOMMENTAROgså flere økonomer støtter forslaget om at oljefondet bør selge seg ut av olje- og gassaksjer, med samme argumentasjon som Norges Bank. Som forvalter av oljefondet skal Norges Bank bare ha langsiktig høy avkastning med lav risiko for øye. Sentralbanken skal dermed ikke ta miljøhensyn, så lenge det ikke strider mot de etiske retningslinjene.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

Det synes klokt å ta en diskusjon på bakgrunn av at Norge har lagt mange av olje-eggene i én kurv, men det er ikke opplagt at svaret er å holde seg unna oljeaksjer de nærmeste årene. Vi tør nevne at Finansdepartementet tidligere har regnet på dette, og kommet til at det neppe er lønnsomt å kvitte seg med olje- og gassaksjer. Det statlige eierskapet i Statoil bør etter vår mening også ligge fast.

Vi bør ta med i vurderingen at etterspørselen etter olje og gass synes å overgå forventet produksjon ved dagens planlagte oljefelt. Det internasjonale energibyrået har nylig oppjustert prognosene og anslår at olje og gass vil utgjøre 48 prosent av verdens energibehov i 2040. Norsk gass vil være et godt bidrag til å fase ut klimaverstingen kull.

Flere typiske oljeselskaper er på vei tungt inn i fornybar energi. Dermed blir det vanskelig å finne balansepunktet for når disse selskapene er «rene nok» til at oljefondet eventuelt kan kvitte seg med dem. Det hører også med til historien at oljeselskapene har blitt mye mer kostnadsbevisste og nå tjener penger selv med en relativt lav oljepris.

Klimatrusselen bør få oss til å sette opp farten i overgangen til fornybarsamfunnet. Men, vi kan like det eller ikke, verden vil likevel være avhengig av olje og gass i mange tiår. På kort og mellomlang sikt vil det derfor være klokt at oljefondet fortsatt får eie oljeaksjer. Det kan bli en selvforsterkende nedadgående spiral å selge seg ut av slike investeringer. Samtidig får miljøbevegelsen i tilfelle en billig lissepasning. For Norge blir det som selvmål å regne.

På kort og mellomlang sikt vil det være klokt at oljefondet fortsatt får eie oljeaksjer.

Oljefondet er skapt på norske oljeressurser og gjennom fornuftig forvaltning av framsynte politikere. Siden Norge fortsetter å åpne nye oljefelt, bør vi ha tro på at det vil være lønnsomt å eie oljeaksjer. Det er i hvert fall logisk.


Artikkeltags