Pensjon i det blå

Bra oppmøte i LOs pensjonsdemonstrasjon utenfor Stortinget torsdag.

Bra oppmøte i LOs pensjonsdemonstrasjon utenfor Stortinget torsdag. Foto:

Fagbevegelsens krav om pensjonsopptjening fra første krone ligger nå på politikernes bord.

DEL

KOMMENTARKrF sitter med nøkkelen, men etter at partiet har valgt blå side i politikken synes det helt nytteløst å få en positiv løsning. Høyre, Frp og Venstre vil trolig ha nakketak på KrF i denne saken. Torsdag arrangerte LO en storstilt markering utenfor Stortinget for å få satt fokus på kravet om pensjon fra første krone også i privat sektor.

Det handler om å rette opp urettferdigheten som ligger i dagens ordning for obligatorisk tjenestepensjon. Her er det nemlig slik at man får pensjon først etter å ha tjent 96.853 kroner, som tilsvarer grunnbeløpet i folketrygden. De som jobber under 20 prosent stilling får heller ikke rett til slik tjenestepensjon.Lavtlønte og deltidsarbeidende, det vil ofte si kvinner, er de store taperne i dette systemet. Enkelt sagt er det slik at en arbeidstaker som tjener 300.000 kroner, bare får pensjon for to tredeler av lønna. Hvis inntekten derimot er på 600.000 kroner, så er det opptjening på fem av seks kroner.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

De som jobber i offentlig sektor har pensjon fra første krone, men en million arbeidstakere i private bedrifter står uten en tilsvarende ordning.I syv år har LO krevd at det skal forhandles om en bedre obligatorisk tjenestepensjon, men dette har blitt blankt avvist av arbeidsgiverne. LO har svart at dette er et politisk spørsmål, siden det dreier seg om en lovfestet ordning. Og nå ligger altså saken på Stortingets bord, men da svarer borgerlige politikere at dette må partene i arbeidslivet ordne opp i.

En bedre obligatorisk tjenestepensjon har selvsagt en kostnad for bedriftene. NHO viser til beregninger fra Finansdepartementet, som ender med en kostnad på 4,8 milliarder kroner. LO mener på sin side at prislappen er på rundt to milliarder. Men vi kan også illustrere dette på en annen måte. Pensjon fra første krone utgjør bare 0,4 prosent av en gjennomsnittslønn, mens det for mange vil bety 2.000 kroner mer i pensjon i ti år.

Arbeidsgiverne bør se på pensjon fra første krone som en god investering.

Arbeidsgiverne bør snarere se på pensjon fra første krone som en god investering når det konkurreres med offentlig sektor om å trekke til seg arbeidskraft. Det har lenge vært jobbet med å harmonisere offentlige og private pensjoner. Det er viktig å gjøre systemene mer like slik at det blir lettere for ansatte å skifte mellom sektorene. I våres ble det omsider enighet mellom partene i offentlig sektor om en AFP-pensjon som også der stimulerer de ansatte til å stå lenger i jobb.Nå bør tiden være inne for en tilsvarende likebehandling som omfatter pensjon fra første krone. Dette politiske slaget kan vinnes i neste stortingsvalg.


Artikkeltags