Pensjon til besvær

Finansminister Siv Jensen (Frp) har skissert forbedringer for innskuddspensjoner.

Finansminister Siv Jensen (Frp) har skissert forbedringer for innskuddspensjoner. Foto:

Finansminister Siv Jensen foreslår at Ola og Kari får hver sin egen pensjonskonto.

DEL

Dette er ett viktig skritt på veien fram til et bedre og mer rettferdig pensjonssystem. Men det mangler fortsatt viktige elementer før LO og resten av fagbevegelsen kan bli fornøyd.

KOMMENTAR– Her er det store huller som ikke tettes. Det gjelder unge, folk med små stillinger og de som tjener dårligst, sier sjeføkonom Roger Bjørnstad i LO til frifagbevegelse.no . Bakgrunnen er at Finansdepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i loven for innskuddspensjoner.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

Den store nyheten nå er altså at de ansatte skal få mulighet til å opprette sin egen pensjonskonto hvor all pensjonskapital fra tidligere og nåværende arbeidsgiver blir samlet. På den måten kan de store kostnadene til administrasjon og forvaltning reduseres, slik at de aktuelle arbeidstakerne samlet får 800 millioner i økt pensjon. Taperne blir forsikringsselskapene.

Men fagbevegelsen er slett ikke fornøyd. Kravet om pensjonsopptjening fra første lønnskrone og for små deltidsstillinger er nemlig ikke innfridd. Regjeringen har i stor grad lagt seg på arbeidsgivernes linje. LO-økonomen etterlyser blant annet en åpning for felles pensjonsordninger der flere arbeidsgivere kan gå sammen. Han hevder at finansnæringen har altfor stor makt til å hente ut gevinster som burde ha vært pensjonistenes.

Arbeidet med å utarbeide et nytt og enda bedre pensjonssystem er et møysommelig og svært komplisert arbeid. De viktigste brikkene ble lagt på plass gjennom pensjonsreformen i 2009. Det største grepet her var å skape insentiver til å stå lenger i jobb, og i så måte gikk privat sektor i front. Nå jobbes det for liknende system for offentlig sektor, men det er fortsatt et langt lerret å bleke.

En bedre tjenestepensjon var tema for lønnsoppgjøret i 2016. Fellesforbundet og Norsk Industri kom ikke til enighet. Floken ble løst gjennom et brev til statsminister Erna Solberg med bønn om en utredning. I fjor kom det så en rapport fra en arbeidsgruppe. Den danner grunnlaget for det forslaget som regjeringen nå har sendt på høring.

Det er positivt at den enkelte arbeidstaker nå får større muligheter til å forvalte sin pensjon gjennom en egen konto. Fagbevegelsen hevder med rette at pensjon er utsatt lønn. Neste skritt bør være å bruke forbrukermakten som alle medlemmene utgjør. Til våren vil det toppe seg, både når det gjelder ny innskuddspensjon og ny ordning for pensjon i offentlig sektor.

Det er positivt at den enkelte arbeidstaker nå får større muligheter til å forvalte sin pensjon gjennom en egen konto.

Dersom regjeringen og arbeidsgiverne ikke kjenner sin besøkelsestid, vil LO komme til å bruke streikemakten i neste års lønnsoppgjør.


Artikkeltags