Politiets bevæpning

PST vil ha generell bevæpning av politiet.

PST vil ha generell bevæpning av politiet. Foto:

Debatten om hvordan politiet skal bevæpnes har blusset opp igjen.

DEL

Politiets sikkerhetstjeneste vil ha generell bevæpning. Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) besluttet at politiet på Gardermoen skal gå med våpen på hofta. Avinor vil ha en slik ordning på alle de store flyplassene.

KOMMENTARGjeldende lovverk tilsier at politifolk «ute i felten» normalt ikke skal bære våpen, men vi har en ordning med såkalt framskutt lagring. Dette innebærer at håndvåpnene er innelåst i politiets biler. På den måten kan politifolkene som oftest bevæpne seg raskt.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

Men dette er ikke godt nok, hevder PST-sjef Benedicte Bjørnland. Hun mener at dagens trusselbilde med fare for terrorhandlinger, tilsier at politiet her til lands må bevæpnes for å raskt nok å kunne reagere med skarpe våpen. Politiets fellesforbund har lenge krevd generell bevæpning, men flertallet på Stortinget har så langt vendt tommelen ned.

Det hører med til historien at Politidirektoratet fortsatt sier nei til generell bevæpning. Det samme er tilfellet for åtte av 12 politimestre. Det regjeringsoppnevnte bevæpningsutvalget anbefalte i mars i år å fortsette dagens ordning med framskutt lagring pluss en prøveordning med elektrosjokkvåpen. Men PST-sjefen mener at utvalget baserte seg på for gammel statistikk.

Norge og Storbritannia er blant de få landene som ikke har generell bevæpning av politiet. Erfaringene fra Sverige, hvor «polisen» har pistol på hofta, bør være en lærepenge for norske politikere. Hos «søta bror» er det nemlig flere skuddvekslinger hvor politiet er involvert enn det som er tilfellet i Norge, også når vi tar hensyn til forskjell i folketall.

Derfor er det sterke argumenter for at norske «utegående» politifolk i utgangspunktet skal være ubevæpnet. Ordningen med framskutt lagring fungerer godt på to måter. Den sørger for at politiet fortsatt har et sivilt preg. Samtidig kan politiet kjapt ruste seg med våpen når det er nødvendig. På denne bakgrunn har vi sansen for at det gjøres unntak for politifolkene på Gardermoen, for her blir det uforholdsmessig langt å måtte løpe ut i bilen for å hente sitt våpen. Gardermoen er dessuten i en særstilling som landets hovedflyplass. Men særlig flere unntak vil vi advare mot. Her gjelder det å holde hodet kaldt.

Politiets bevæpning er et verdispørsmål.

Politiets bevæpning er et verdispørsmål. Det er konfliktdempende i seg selv at politiet ikke bærer våpen i en normalsituasjon. Dette skaper god tillit mellom politiet og folk flest. Å ha en skarp pistol i beltet vil fort kunne gi falsk trygghet. Vold har lett for å avle vold. Vi vil ikke ha amerikanske tilstander her til lands. Tillit bør være det beste våpenet for politiet i Norge.


Artikkeltags