Private barnehager

Private barnehager har bedre omdømme enn de kommunale.

Private barnehager har bedre omdømme enn de kommunale. Foto:

Private barnehager scorer bedre enn kommunale. Det er foreldrenes dom i en bred kartlegging.

DEL

KOMMENTARPrivate barnehager har i sum ti prosentpoeng flere foreldre som sier de er svært fornøyd med tilbudet enn det som er tilfellet i de kommunale barnehagene. Av 30 stilte spørsmål er det ikke ett der de kommunale barnehagene kommer bedre ut i svarene enn hos de private. Det er Utdanningsdirektoratet som står bak undersøkelsen som omfatter over 100.000 foreldre til barn i kommunale og private barnehager. Over 280.000 barn går i barnehager. Det er omtrent like mange private som kommunale barnehager her til lands.

- Jeg har vært spent på resultatene i årets undersøkelse. Privat barnehagesektor har blitt hengt ut - særlig i valgkampen, sier direktøren i Private barnehagers landsforbund, Arild Olsen, til Dagsavisen. Han mener det har været drevet en systematisk desinformasjon. På denne bakgrunn er Olsen naturlig nok svært oppløftet over resultatene i den nye foreldreundersøkelsen. Olsen minner videre om at de private barnehagene har minst sykefravær og høyere tetthet med pedagoger, noe som påvirker kvaliteten i positiv retning.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

Barnehageforliket for 15 år siden dannet grunnlaget for full barnehagedekning og lav pris. Den store barnehagesatsingen skjedde under den rødgrønne regjeringen til Jens Stoltenberg. En viktig forutsetning for å lykkes var et stort innslag av private barnehager. Siden dengang har SV inntatt en mer negativ holdning til private kommersielle barnehager ved å programfeste nei til profitt i denne sektoren. I så måte er det interessant å merke seg at Høyres Kent Gudmundsen nå angriper Arbeiderpartiet for å kutte 300 millioner kroner i støtten til private barnehager.

- Kuttet er en sterk politisk ytring om at Ap helst ikke ønsker private barnehager, sier Gudmundsen. Arbeiderpartiets Martin Henriksen karakteriserer kritikken som «skremselspropaganda i kjent Høyre-stil». Henriksen begrunner kuttet med at de private ikke skal ha full kompensasjon så lenge det settes større krav til de kommunale når det gjelder antall plasser, åpningstider og barn med særskilte behov.

Det interessante bør være å finne ut hvorfor de private har bedre omdømme enn de kommunale.

Den politiske disputten mellom Ap og Høyre blir nærmest en bagatell, siden det bare er snakk om 300 millioner av et samlet tilskudd til private barnehager på over 23 milliarder kroner. Det interessante bør være å finne ut hvorfor de private har bedre omdømme enn de kommunale. Dette bør være et tankekors, spesielt for venstresiden i norsk politikk. Kommunepolitikere flest bør stille seg det samme spørsmålet. Og så bør ledere og ansatte i de kommunale barnehagene ta utfordringen. Her gjelder det å lære av de beste og heve seg over sandkassenivået.

Artikkeltags