Regjeringen på ville veier

Justis- og beredskapsminister Sylvi Listhaug utfordrer Stortinget.

Justis- og beredskapsminister Sylvi Listhaug utfordrer Stortinget. Foto:

Regjeringen ser på muligheten for å få større fullmakter i spesielle kriselignende situasjoner. SV reagerer kraftig.

DEL

KOMMENTARRegjeringen har oppnevnt et utvalg som skal se på denne problemstillingen. I dag åpner beredskapsloven for at regjeringen ved krig, krigsfare eller når rikets selvstendighet eller sikkerhet er i fare, kan gi bestemmelser av lovmessig karakter. Normalt er det Stortinget som vedtar lover, men nå vil regjeringen ha videre fullmakter.

Begrunnelsen fra justis- og beredskapsminister Sylvi Listhaug (Frp) hevder at myndighetene i spesielle krisesituasjoner har behov for å kunne agere raskere og mer fleksibelt enn det dagens lover og regler åpner for. Listhaug trekker fram situasjonen i forbindelse med den store asyltilstrømmingen høsten 2015. Andre aktuelle situasjoner kan være naturkatastrofer, ulykker, pandemier og sammenbrudd i infrastruktur.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

- Det er behov for å vurdere nærmere om vi har de virkemidlene som trengs for å håndtere slike situasjoner raskt nok og på en god måte, sier Listhaug. Hun bruker flyktningsituasjonen i 2015 som eksempel på at det var urealistisk å forvente at kommunene alltid vil være i stand til å oppfylle barns rett til grunnskoleopplæring fra dagen etter at de kom til Norge. Opplæringsloven er endret, slik at retten til opplæring skal oppfylles snarest mulig og senest innen en måned.

Stortingsrepresentant Petter Eide (SV) mener regjeringens tenkning avslører autoritære og udemokratiske trekk. Han vil gi det nedsatte utvalget stoppordre snarest mulig. Lederen for Stortingets justiskomité, Lene Vågslid (Ap), tviler på at regjeringen får flertall for å senke terskelen for å gi fullmakter i tråd med det som nå er skissert. Også Senterpartiets Jenny Klinge er sterkt kritisk.

Kjetil M. Larsen ved Institutt for offentlig rett er satt til å lede utvalget som skal utrede denne saken for regjeringen. Utvalget har frist på seg til 15. mars 2019. Normalt bør man være forsiktig med å foregripe anbefalingene fra et slikt ekspertutvalg, men vi forstår godt de kritiske røstene. Regjeringen bør ikke få utvidede fullmakter til å vedta lover i kriselignende situasjoner. Lover skal vedtas av våre folkevalgte på Stortinget. Unntakene bør fortsatt være begrenset bare til krig eller når krig truer.

Regjeringen bør ikke få utvidede fullmakter til å vedta lover i kriselignende situasjoner.

Stortinget er i stand til å reagere raskt når det trengs. Det fikk vi jo til fulle demonstrert oppunder jul 2015 da norske politikere iverksatte ekstraordinære tiltak for å møte den store migrasjonsbølgen. Problemet var ikke at Stortinget forsinket prosessen, men snarere at regjeringen reagerte for sent. Sylvi Listhaugs eksempel om opplæringsloven synes å være et dårlig argument. Katta i sekken må være større enn som så.

Artikkeltags