Rente, pris og krone

Finansminister Siv Jensen presenterte nylig den nye forskriften for pengepolitikken.

Finansminister Siv Jensen presenterte nylig den nye forskriften for pengepolitikken. Foto:

Regjeringen har justert pengepolitikken. Nå skal Norges Bank styre mot en prisstigning på to prosent, ikke lenger mot 2,5 prosent.

DEL

KOMMENTARDen nye forskriften bygger ifølge finansminister Siv Jensen (Frp) på lærdommen som har vært trukket siden målet om 2,5 prosent inflasjon ble innført i 2001. Da sto Norge foran en periode med betydelig bruk av oljeinntekter. Det var en viktig årsak til at inflasjonsmålet den gang ble satt litt høyere enn andre land.

– Nå er perioden med innfasing av oljeinntekter i hovedsak bak oss. Da er det ikke lenger tungtveiende argumenter for å sikte mot en høyere inflasjon enn andre land, sier Siv Jensen. Det hører med til historien at både Sverige og eurolandene i dag har et inflasjonsmål på to prosent. Vi merker oss at det er uenighet blant framtredende økonomer om hvor klokt det er å senke inflasjonsmålet. LO-økonom Roger Bjørnstad er blant dem som advarer.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

Norges Bank har ett konkret virkemiddel. Det er å fastsette den såkalte styringsrenta. Hovedmålet med pengepolitikken er å styre prisstigningen mot et fastsatt nivå. Under sentralbanksjef Øystein Olsen har Norges Bank utvidet praktiseringen av mandatet. Det er denne nye virkeligheten finansministeren nå har tatt inn over seg ved å be sentralbanksjefen om også å vektlegge høy produksjon og sysselsetting. I årevis har stabil kronekurs også vært viktig for Norges Bank, men dette står det ikke noe om i den nye forskriften.

Regjeringens forskrift er en logisk oppfølging av signalene som sentralbanksjefen kom med i sin årstale 15. februar. Her merket vi oss at Norges Bank i gitte situasjoner vil velge å understøtte vekst og sysselsetting framfor blindt å se på inflasjonen. Positivt var det også å registrere at Olsen også er bekymret for synkende organisasjonsgrad i arbeidslivet.

Regjeringens forskrift er en logisk oppfølging av signalene som sentralbanksjefen kom med i sin årstale 15. februar.

Noen vil kunne innvende at Norges Bank nå begir seg inn på politikernes saksområde. Tidligere var det et klart skille mellom Norges Banks pengepolitikk (renta) og politikernes finanspolitikk (statsbudsjettet), men erfaringene fra de siste 17 årene viser at det har vært klokt med en utvidet og mer fleksibel pengepolitikk. Det har slått positivt ut at sentralbanksjef Øystein Olsen har hatt flere tanker i hodet samtidig når styringsrenta har blitt fastlagt.

Norges Bank opererer heldigvis ikke i et politisk vakuum. Derfor synes regjeringens nye forskrift å være en fornuftig pengepolitikk. Heller ikke Norge er i et vakuum. Annerledeslandet Norge er i ferd med å bli mindre annerledes enn landene rundt oss. Det må vi politisk ta inn over oss. Alternativet er å stikke hodet i sanden. Det blir strutsepolitikk.

Artikkeltags