Returen til Afghanistan

Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) får en viss ryggdekning fra Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) får en viss ryggdekning fra Ap-leder Jonas Gahr Støre. Foto:

Det er ikke flertall på Stortinget for midlertidig stans i all retur av asylsøkere til Afghanistan.

DEL

Det ble klart etter at både Ap og Sp har vendt tommelen ned for SVs forslag.

KOMMENTAR– Vi holder regjeringen ansvarlig for at det er akseptabelt å returnere til Afghanistan, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre etter onsdagens møte i partiets stortingsgruppe. Da hadde Stortingets flertall fått tilstrekkelige forsikringer av to statsråder. Både innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) og utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) var kalt inn for å rydde opp i stort sprik i aktuelle sikkerhetsvurderinger mellom kilder og land.

Bakgrunnen for saken er i første rekke de mange unge voksne migrantene fra Afghanistan som har fått avslag på sine asylsøknader, og dermed må reise tilbake det som anses som trygge områder i hjemlandet. Det var Jens Stoltenbergs andre regjering som i 2009 strammet inn regelverket og innførte gjeldende bestemmelse om midlertidig opphold for enslige mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år. Denne oppholdstillatelsen opphører på 18-årsdagen, som jo er myndighetsalderen i Norge.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

Innstrammingen i 2009 hadde umiddelbar effekt, for antallet asylsøkere i denne gruppen ble halvert året etter. Høsten 2015 opplevde Norge og Europa en liknende situasjon under den store migrasjonsbølgen. Da var det 5.500 unge enslige asylsøkere som banket på Norges dør, og flertallet på Stortinget så seg nødt til å stramme ytterligere til på asylpolitikken. Også denne politikken har virket etter hensikten, ved at det blant annet har kommet få enslige asylsøkere til landet.

I norske asylmottak sitter det nå over 300 ungdommer med midlertidig opphold. 130 av dem fyller 18 år i år, og de fleste av dem er fra Afghanistan. 170 av disse ungdommene har forsvunnet, nettopp fordi den magiske dagen nærmer seg. Det hører med til historien at 242 enslige mindreårige afghanere i år har fått opphold på humanitært grunnlag.

Ap-leder Støre må gi innrømmelser til en voksende intern asylopposisjon.

Innvandringsminister Sylvi Listhaug advarte «på det sterkeste» mot all stans i alle returer til Afghanistan. Hun mener at et slikt vedtak vil gjøre Norge til en «frihavn» for afghanske borgere. Også Støre advarer klokelig mot å sende slike signaler til vår omverden. På den annen side må Ap-lederen gi innrømmelser til en voksende intern asylopposisjon, som nok en gang har blitt hisset opp av Listhaugs ordbruk. Støre er derfor klar på at regjeringen har strammet skruen for hardt. Han viser til at Ap har lagt fram forslag som skal sikre at barnets sårbarhet vurderes og i større grad vektlegges.

Siste ord i denne saken er altså ikke sagt. Hovedlinjene må imidlertid ligge fast. Selv små justeringer kan sende feil signaler.Artikkeltags