Sekstimers arbeidsdag er galskap

Stortingsrepresentant Arild Grande har leder Arbeiderpartiets arbeidslivsutvalg. Her sammen med Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Stortingsrepresentant Arild Grande har leder Arbeiderpartiets arbeidslivsutvalg. Her sammen med Ap-leder Jonas Gahr Støre. Foto:

Et internt Ap-utvalg går inn for forsøk med sekstimers arbeidsdag.

DEL

KOMMENTARAnbefalingen er at det etableres nasjonale tilskuddsordninger for forsøk med kortere arbeidsdag der særlig belastende yrker prioriteres.

– Vi anbefaler at arbeidsgivere og arbeidstakere diskuterer hvordan mer helsefremmende arbeidstidsordninger kan bidra til bedre integrering av dem som i dag står utenfor arbeidslivet, sørge for at flere står lenger i jobb og kan bidra til større produktivitet, sier utvalgsleder Arild Grande. Han understreker at utvalget ikke går inn for en nasjonal sekstimers arbeidsdag, men forslaget møter likevel kraftig motbør. NHO, arbeidsgiverforeningen Spekter og statsminister Erna Solberg er blant dem som vender tommelen ned.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

– Det er et forslag vi ikke kommer til å bruke mange kalorier på å diskutere, sier Spekter-sjef Anne-Kari Bratten. Statsminister Erna Solberg føler seg hensatt 20 år tilbake i tid, da det var mange forslag om sekstimers arbeidsdag som allerede den gang ble parkert. Solberg viser til at hun blant annet besøkte Kiruna i Sverige hvor slike forsøk ikke ga ønsket effekt. 

Det var tvert om uønsket effekt, ikke minst i helsesektoren der det ble mer rapportering ved overlevering mellom vaktbytter og mindre tid til pasienten. Arild Grande viser på sin side til en vellykket sekstimersordning ved Tines anlegg utenfor Trondheim. Det hører med til historien at store deler av LO-familien er for sekstimersdagen.

Men sekstimers arbeidsdag er uansett en dårlig idé. Industrien og annen konkurranseutsatt virksomhet i Norge vil få et stort handikap hvis arbeidstiden reduseres med 20 prosent. Norsk arbeidskraft vil bli dyrere og produktiviteten vil måtte gå ned selv om det sikkert er mulig å jobbe litt smartere enn i dag. Også i offentlig sektor blir det behov for å holde igjen når milliardene fra oljeeventyret etter hvert blir færre. 

Sekstimers arbeidsdag er uansett en dårlig idé.

Samtidig går Norge inn i en periode hvor det blir stor mangel på arbeidskraft. Eldrebølgen slår snart inn, og da blir det enda færre yrkesaktive bak hver pensjonist. Tallenes tale er klar. I regjeringens perspektivmelding kan vi lese at det blir et generasjonsmessig misforhold på det dobbelte i 2060. Ap tok ingen avstand fra disse beregningene da Stortinget i fjor vår behandlet perspektivmeldingen.

På denne bakgrunn vil det være uforsvarlig å redusere den generelle arbeidstiden, og det vil være galskap dersom lønna skal være den samme. Pensjonsreformen bidrar heldigvis til at flere nordmenn står lengre i jobb, men denne positive effekten blir for smuler å regne dersom vi skulle få en sekstimersdag som tar et stort jafs av samfunnskaka. Svaret må snarere være å bake ei større kake.

Artikkeltags