Seniorer som ressurs

Flere seniorer står lengre i jiobb.

Flere seniorer står lengre i jiobb. Foto:

Seniorer står lengre i jobb, og det ser ut til å gi resultater.

DEL

KOMMENTAREffekten av å stå ett år lengre i arbeid er en samfunnsgevinst på mellom 35 og 40 milliarder kroner i form av 70.000 ekstra årsverk. Rundt åtte av milliardene er rene skatteinntekter for staten. Det går fram av nye beregninger som sjeføkonom Terje Strøm i analysebyrået NyAanalyse har uført.

Pensjonsreformen virker altså etter hensikten. Samtidig ligger vi på dette området an til å nå målet i avtalen om inkluderende arbeidsliv. Det gjelder punktet i IA-avtalen som sier at alle arbeidstakere over 50 år skal stå 12 måneder ekstra i jobb i 2018 sammenliknet med 2009. De siste årene har antallet eldre som står i jobb økt betraktelig og toppet seg foreløpig i 2015. Dersom veksten fortsetter i samme tempo vil målene i IA-avtalen være nådd i 2018.

– Man er allerede 11 måneder på vei til å nå målet, sier Terje Strøm til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). Han hevder at kombinasjonen av virkemidler i pensjonsreformen har fungert veldig bra, spesielt for dem mellom 62 og 66 år. Det gjelder i hovedsak i privat sektor, hvor ansatte har fått reell mulighet til å arbeide ved siden av å ta ut pensjon uten avkorting. I tillegg er det nå gledeligvis flere bedriftsledere som ser verdien av å ha seniorer med på laget.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

Men pensjonsreformen er ikke helt i havn. Offentlig sektor må følge etter i samme spor. Seniorene i det offentlige må få tilsvarende mulighet som i private bedrifter. Motstanden i fagbevegelsen førte dessverre til at offentlig sektor ble unntatt fra viktige grep i pensjonsreformen. Men en endring her vil tvinge seg fram, ikke minst av det faktum at stadig flere nå blir omfattet av forkortingen i som automatisk skjer ved at vi i snitt lever lengre. Denne levealdersjusteringen er nemlig innført i både privat og offentlig sektor.

I tillegg må det jobbes for å bedre pensjonen for flere grupper som blir rammet urimelig av nettopp levealdersjusteringen. Den som er født i 1963 må nemlig regne med å jobbe til han eller hun er 64 år og fire måneder for å oppnå samme pensjon som en 62-åring i dag. En slik økning er utenfor rekkevidde for mange, hevder LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad. Han mener at det derfor vil være et viktig grep å sikre en bedre tjenestepensjon, spesielt for dem som bare har minstesatsene.

Pensjonsreformen virker etter hensikten.

Et viktig krav fra LO er å samle pensjonskapital og medlemmer for å utnytte stordrift og kjøpermakt. Kostnader som spiser av lasset må minimeres, er beskjeden fra LO-økonomen. Det er et krav som de fleste bør kunne slutte seg til, men her står vi foran et lerret som det dessverre tar lang tid å bleke. Lettere bør det være å enes om at seniorer utgjør en viktig ressurs som bør utnyttes bedre. Det offentlige må ikke være bremseklossen.   

Artikkeltags