Slå ring om AFP

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og NHO-sjef Kristin Skogen Lund under pressekonferansen om evalueringen av AFP.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og NHO-sjef Kristin Skogen Lund under pressekonferansen om evalueringen av AFP. Foto:

Avtalefestet pensjon i privat sektor virker i hovedsak etter hensikten.

DEL

Det viser en fersk evaluering av den relativt nye ordningen. Nå blir det kamp om å tette hull og forbedre AFP-ordningen.

KOMMENTARDen opprinnelige AFP-ordningen kom som et resultat av lønnsoppgjøret mellom LO og NHO i 1988. Den gang var ordningen myntet på å gi et håndslag i form av en bedre tidligpensjon til de såkalte sliterne i arbeidslivet. I 2011 ble AFP i privat sektor et tillegg til alderspensjonen for alle i bedrifter med tariffavtale. Bedriftene betaler to tredeler av AFP-kostnaden, mens staten tar den siste tredelen – som i fjor utgjorde 1,6 milliarder kroner. Da var det over 57.000 AFP-mottakere.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

Evalueringen viser altså at «nye» AFP i stort virker som forutsatt. Ordningen har fått flere nordmenn til å stå lengre i jobb. Dette er i tråd med, og bygger dermed opp under, den brede pensjonsreformen. Samtidig har AFP sikret et godt pensjonsnivå for dem som går av tidlig. AFP-ordningen har heller ikke blitt dyrere enn forutsatt, verken for bedriftene eller staten.

Problemet er at stadig flere havner i den såkalte AFP-fella, ved at de mister jobben eller går over til en bedrift som ikke er omfattet av ordningen like før den magiske grensa på 62 år. Du må nemlig ha vært ansatt i en avtalebedrift i syv av de siste ni årene for å kvalifisere for AFP. Å få gjort noe med denne fella blir et sentralt krav fra LO-siden ved neste års lønnsoppgjør. Streik truer dersom arbeidsgiverne er for steile på dette punktet. Men dette er teknisk komplisert å finne en god løsning på, så her står det ikke bare på viljen.

På arbeidsgiversiden er det noen røster som tar til orde for å skrote dagens AFP til fordel for en lovfestet tidligpensjon for alle. Inger Lise Blyverket i organisasjonen Virke mener at ordningen er overmoden for endring. Hun hevder at AFP-kostnaden er den viktigste enkeltsaken som hemmer organisering på arbeidsgiversiden. Fra NHOs side er det mer forsiktighet å spore. Her pekes det klokelig på at ordningen har klare svakheter for både arbeidstakere og arbeidsgivere.

Nå gjelder det å slå ring om AFP som en avtalefestet ordning.

Nå gjelder det å slå ring om AFP som en avtalefestet ordning. LO-familien har kjempet fram og forbedret AFP ved flere korsveier de siste 30 årene. Ordningen bidrar til å gjøre det litt ekstra gullkantet å være organisert. Fradraget for fagforeningskontingent står dessverre stille. Det er et alvorlig varsko at organisasjonsgraden går ned, spesielt i privat sektor. Både NHO-ledelsen og statsminister Erna Solberg snakker til tider varmt om verdien av et organisert arbeidsliv. Til våren kan NHO og regjeringen vise det i praktisk handling. 1,6 milliarder kroner i statlig bidrag til AFP er i så måte en billig investering.

Artikkeltags