Spillet rundt Listhaug

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) har et anstrengt forhold til opposisjonen på Stortinget.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) har et anstrengt forhold til opposisjonen på Stortinget. Foto:

Dragkampen mellom innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) og Stortinget er nå over i en ny fase.

DEL

Listhaug led et sviende nederlag da flertallet på Stortinget påla regjeringen å sørge for at unge afghanske asylsøkere skal få sine saker behandlet på nytt. Våre folkevalgte fattet flere hastevedtak som Listhaug mener er uklare.

KOMMENTARFor å vite om hun er på rett spor og få større klarhet, sendte Listhaug derfor et brev med 26 spørsmål til opposisjonens parlamentariske ledere på Stortinget. Men ministeren får ikke noe svar i retur, til tross for at Ap-leder Jonas Gahr Støre tidligere har sagt at han «gladelig» vil hjelpe Listhaug med «tekstfortolkning».

- Da legger jeg til grunn at framgangsmåten jeg skisserer i brevet er grei, konkluderer Sylvi Listhaug. Hun tolker ikke-svaret også som en tillit fra Stortinget. Derfor setter hun i gang arbeidet med å gjennomføre Stortingets vedtak med basis i sin tolkning av dette.

Enhver statsråd har et selvstendig ansvar for å følge opp Stortingets vedtak på sine saksområder. Alternativet er at statsministeren stiller kabinettsspørsmål, altså truer med å gå av, for å unngå vedtak som ikke er til å leve med. I denne saken har Sylvi Listhaug gjort et smart trekk gjennom å be om avklaring fra Stortingets side. Det faktum at hun ikke får svar på de 26 spørsmålene, tolker hun behendig som en ryggdekning. Listhaug kan fortsatt risikere å komme på kant med flertallet i Stortinget, men det vil ikke ta seg pent ut dersom eventuelle ankepunkter kunne ha vært avklart gjennom et svar på ett eller flere av de 26 spørsmålene.

På den annen side lever Listhaug farlig når hun gjentar at flere av vedtakene er forhastet og uklare. Ap-leder Jonas Gahr Støre har nemlig poengtert at Stortinget ikke er Listhaugs saksbehandler. Trenger hun Stortingets syn, må hun ifølge Støre sende en sak til Stortinget. Da holder det ikke å sende en privat e-post med 26 spørsmål. På den annen side har Støre, fra Stortingets talerstol, lovet «å bistå med en god dialog med regjeringen» slik at vedtakene «blir tolket rett, på en måte som er Norge verdig».

Hensynet til de såkalte oktoberbarna må være førende. I denne saken bør opposisjonen og statsråden legge godviljen til, fra begge hold. Det vil være uverdig dersom spillet tar overhånd. Siste ord er i hvert fall ikke sagt.

Problemet i denne saken er at det var Stortinget som tok føringen gjennom hastevedtak. De var ikke utredet, forberedt og foreslått på normal måte fra regjeringens side. På den annen side har regjeringen seg selv å takke. Strikken ble strukket for langt. Nå er det innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug som må rake kastanjer fra bålet. Faren for at ilden kan blusse opp igjen er stor.

Artikkeltags