Statlig eldreomsorg

Det kjøres forsøk med statlig finansiert eldreomsorg i seks kommuner.

Det kjøres forsøk med statlig finansiert eldreomsorg i seks kommuner. Foto:

De seks kommunene som gjennomfører prøveprosjektet for statlig eldreomsorg, melder om gode resultater.

DEL

KOMMENTARFrp-leder og finansminister Siv Jensen er strålende fornøyd over en reform som etter hennes mening virker.

– Vi skal gjøre mer av dette, sier Jensen til NRK Dagsrevyen. Arbeiderpartiets helsepolitiske talsmann, Torgeir Micaelsen, er ikke overrasket over at det gir resultater når det brukes en million kroner i måneden på byråkrati for et prøveprosjekt i et fåtall kommuner. Det hører med til historien at den endelige evalueringen av prosjektet ikke vil foreligge før i 2019.

Prosjektet skulle i utgangspunktet omfatte 20 kommuner, men endte altså opp med bare seks. Bakgrunnen er at Fremskrittspartiet i årevis har kjempet for en statlig finansiert eldreomsorg. Frp står alene om en slik politikk, men har likevel fått Høyre, KrF og Venstre med på to forsøksordninger som går i den retningen.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter

Enhetsleder Liv Hågås Steen i Hobøl kommune var skeptisk til ordningen, men kan nå melde at brukeren har blitt satt mer i sentrum og at kommunen kan være med på å forme tjenesten på en helt annen måte enn før. De aktuelle kommunene får betalt fra staten gjennom en sum stykkpris for en sykehjemsplass og en annen sum for omsorg i hjemmet.

Fremskrittspartiets «eldregeneral» Bård Hoksrud har argumentert med at det ikke lenger skal være kommunenes økonomi som er avgjørende for omsorgen til de eldre. Denne saken dreier seg i realiteten om hvem som skal bestemme nivået og innretningen på den lokale eldreomsorgen, kommunene eller staten. Frp snakker i mange sammenhenger forbilledlig om lokalt selvstyre, men det skal altså ikke gjelde eldreomsorgen. Her er ikke lenger vettet likt fordelt, men bedre i Oslo enn ute i den enkelte kommune.

Frp mener at statens nærmest utømmelige pengebinge skal brukes på bedre eldreomsorg. Svaret bør heller være at kommunene får enda større overføringer fra staten, og så får de lokale politikerne ta en dragkamp om disse pengene eksempelvis skal gå til bedre skoler eller bedre eldreomsorg. På den måten vil det kommunale selvstyret bli styrket. Kommunevalgkampene vil da få et mer konkret innhold.

Frp snakker i mange sammenhenger forbilledlig om lokalt selvstyre, men det skal altså ikke gjelde eldreomsorgen.

De positive signalene fra de seks kommunene som nå prøver ut statlig finansiert eldreomsorg bør være en tankevekker for partiene som slår ring om dagens finansieringsmodell. Svaret er ikke nødvendigvis å velge Fremskrittspartiets modell, heller tvert om. Kommunepolitikerne bør kjenne sin besøkelsestid og lære av forsøksprosjektet. Lokalt må man derfor legge seg enda mer i selen for å skape et bedre system for eldreomsorg. Brukeren må i enda større grad settes i sentrum.

Artikkeltags