Statsborger i to land?

Stortinget vil før jul åpne for dobbelt statsborgerskap.

Stortinget vil før jul åpne for dobbelt statsborgerskap. Foto:

Stortinget vedtar før jul å åpne for dobbelt statsborgerskap i Norge.

DEL

KOMMENTARBare Ap og Sp stemmer mot regjeringens forslag. Dette er ingen enkel sak, for det er både fordeler og ulemper ved en slik ordning. I dag er det slik at for å bli norsk statsborger, så må man i utgangspunktet løse seg fra det opprinnelige statsborgerskapet. Men her finnes det også unntak fra hovedregelen. Dermed er det flere utenlandske statsborgere som har fått norsk statsborgerskap. Men nordmenn står i en vanskeligere stilling i så måte, og derfor åpner regjeringen for dobbelt statsborgerskap. Det vil gi større likebehandling.

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) argumenterer for at det er viktig å følge utviklingen i en mer globalisert verden. Med dobbelt statsborgerskap vil det være mulig for nordmenn å beholde det norske passet selv om de blir statsborgere i et annet land. Det samme gjelder naturlig nok for utenlandske statsborgere som ønsker å bli norske. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener på den annen side at dobbelt statsborgerskap vil gjøre det nærmest umulig å hente hjem barn som blir bortført av foreldre til utlandet. Han hevder at diplomatbarn og utenlandsstudenter synes å være viktigere for regjeringen.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

– Dette forslaget rammer de mest sårbare, sier stortingsrepresentant Siri Gåsemyr Staalesen (Ap). Hun mener bekjempelse av sosial kontroll må telle mest. Hun viser til at barn sendes til koranskoler og etterlates i utlandet, og trekker fram jentene som utsettes for tvangsekteskap og dumpes i foreldrenes hjemland.

Et flertall av de høringsinstansene som har uttalt seg, stiller seg positive til dobbelt statsborgerskap. Men Advokatforeningen, Kripos, Barneombudet og Politidirektoratet mener en slik lovendring kan ha negativ effekt i saker om tvangsekteskap og barnebortføring. Det er særlig grunn til å merke seg advarselen fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet. NSM mener nemlig at dobbelt statsborgerskap i verste fall kan utgjøre en sikkerhetstrussel for Norge. Norske borgere kan da få forpliktelser og lojalitet overfor et annet land. 

Norske borgere kan få forpliktelser og lojalitet overfor et annet land.

Det gjelder for eksempel verneplikt når den utløses i to land. Effektene av stemmerett i flere land har vi allerede sett skremmende eksempler på. Det så vi da tyrkiske ministre i fjor drev valgkamp for den autoritære Recep Erdogan overfor tyrkiske statsborgere i Tyskland. En million tyrkiske tyskere har nemlig stemmerett i Tyskland.

Selv i en mer globalisert verden er det klokt å hegne om det nasjonale, det som gir tilhørighet i eget land. Nordmenns lojalitet til Norge må ikke svekkes. Da er det viktig å holde fast på hovedregelen om ett statsborgerskap, det norske.

Artikkeltags