Stortinget roper ulv

Miljøminister Vidar Helgesen kan få mistillitsforslag mot seg i Stortinget.

Miljøminister Vidar Helgesen kan få mistillitsforslag mot seg i Stortinget. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Stortinget vraker regjeringens forslag til løsning på ulvestriden.

DEL

KOMMENTARDermed brygger det opp til ny konflikt mellom de to statsmaktene. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har varslet at han vil fremme mistillitsforslag mot miljøminister Vidar Helgesen (H) når saken kommer opp i Stortinget tirsdag.

Bakgrunnen er at miljøkomiteen på Stortinget onsdag avga innstilling i saken. Her ber en samlet komité regjeringen om å endre rovviltforskriften i tråd med aktuelle paragrafer i naturmangfoldsloven. Dette er stikk i strid med regjeringens forslag, som er å endre loven ved å inkludere en tekst fra Bern-konvensjonen. Dermed vil det ifølge regjeringen bli adgang til utvidet lisensfelling av ulv, også der det ikke er direkte skadepotensial.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

Før jul tok denne saken en ny vending da miljøminister Helgesen sa nei til planlagt felling av ulv i den såkalte ulvesonen på Østlandet. Han viste til Justisdepartementets lovavdeling, som har konkludert med at omfanget av skader fra ulv her ikke er stort nok til å kunne begrense bestanden. Dette rådet valgte regjeringen klokelig å legge vekt på, selv om det var i klar motstrid til ulveforliket i Stortinget.

Statsminister Erna Solberg valgte senest onsdag å forsvare regjeringens beslutning, og på direkte spørsmål svarte statsministeren at hun har tillit til statsråd Helgesen. Erna Solberg poengterer at loven må stå over et ordinært vedtak i Stortinget. Løsningen bør derfor være å endre loven, men det ønsker Stortinget altså ikke. Det er ekstra spesielt at også regjeringspartiene Høyre og Frp er på kollisjonskurs med sin egen regjering.

Maktfordelingen mellom Stortinget, regjeringen og domstolene må være rettesnoren.

Det hører med til historien at regjeringen er bundet av en samarbeidsavtale med KrF og Venstre som slår fast at naturmangfoldsloven ikke skal kunne endres. For å gjøre bildet komplett må vi ta med at juridiske eksperter har stilt seg på stortingsflertallets side i denne striden. Samtidig er det et faktum at et bredt framforhandlet ulveforlik ikke har holdt vann, hvis vi velger å tro på Justisdepartementets lovavdeling. I vårt politiske system er det lang tradisjon for å lytte til nettopp dette fagmiljøet når det er tvil om hvordan regjeringen skal forholde seg til vedtatte lover.

I denne saken er det viktig å være klar over hvem som har ansvar for hva. Maktfordelingen mellom Stortinget, regjeringen og domstolene må være rettesnoren. Stortinget vedtar lovene, regjeringen har den utførende rollen mens det er domstolene som skal tolke lover og dømme.

Miljøminister Vidar Helgesen har gjort for dårlig markarbeid og vært for sen på labben. Men også Stortinget har tråkket feil. Å fremme mistillit blir som å rope ulv i utide. Da blir vi lurt når det virkelig er fare på ferde.

Artikkeltags