Strammere i 2019

Finansminister Siv Jensen, statsminister Erna Solberg og kulturminister Trine Skei Grande står sentralt i arbeidet med statsbudsjettet for 2019.

Finansminister Siv Jensen, statsminister Erna Solberg og kulturminister Trine Skei Grande står sentralt i arbeidet med statsbudsjettet for 2019. Foto:

Det går mot lysere økonomiske tider. Dermed må regjeringen, paradoksalt nok, prioritere strammere i statsbudsjettet for 2019.

DEL

KOMMENTARDette er i korthet budskapet når statsminister Erna Solberg nå samler statsrådene til en tre dager lang budsjettkonferanse. Etter å ha brukt ekstra med oljepenger i en nedgangskonjunktur, er det nå viktig å holde igjen når pilene peker oppover igjen. Allerede i årets statsbudsjett tok politikerne et økonomisk hvileskjær, men neste år må det prioriteres enda tøffere.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

I de fire foregående årene løste regjeringen politiske utfordringer ved å legge nye satstinger på toppen av eksisterende. Nå forbereder statsminister Erna Solberg oss alle på en annen og mer krevende debatt. Tiden der alle sektorer får mer penger er altså over. Noe må vike for at andre formål skal få mer. Det vil bli en smertefull prosess, først i regjeringen og så i hele det politiske miljøet.

Nå er det en trepartiregjering som legger de første puslebitene i dokumentet som i oktober blir til statsbudsjettet for 2019. Det blir en ny virkelighet ikke minst for nykommeren Venstre, men også for «veteranene» Høyre og Fremskrittspartiet. Nå blir det en tøffere og bredere dragkamp innad i regjeringen, men Erna Solberg, Siv Jensen og Trine Skei Grande må også ha i bakhodet at regjeringen trenger støtte fra et mer fristilt KrF i neste omgang.

Regjeringen har i realiteten et begrenset økonomisk handlingsrom. Ambisiøse langtidsplaner for samferdsel og militær slagkraft vil spise en større del av kaka. Det hjelper lite at kaka har blitt større, for det er også en rekke andre bundne utgiftsposter til pensjoner og trygder som naturlig nok øker. Løfter om økt kvalitet i eldreomsorgen vil i tillegg bli dyrt å innfri. Bedre integrering av våre nye landsmenn står høyt på dagsorden for regjeringen. Det vil måtte koste på 2019-budsjettet, men på sikt er det både lønnsomt og nødvendig. Nye skattelettelser og tiltak for omstilling blir ventelig også en del av debatten.

Ambisiøse langtidsplaner for samferdsel og militær slagkraft vil spise en større del av kaka.

Høyre har tradisjonelt vært opptatt av at veksten i privat sektor skal være større enn i det offentlige. Stor oljepengebruk har «ødelagt» dette balanseforholdet i flere år, men nå mener sterke krefter i Høyre at det er behov for å bremse offentlig pengebruk. Dette har blant annet resultert i reformen for avbyråkratisering og effektivisering. Denne reformen innebærer et flatt kutt i alle offentlige etater. Ostehøvelen brukes over alt. Det er en feig måte å spare penger på. Politikerne bør i stedet aktivt prioritere både opp og ned. Da vil vi få en mer reell politisk debatt her til lands. Vi ser fram til å se baksiden av den politiske medaljen.

Artikkeltags