Stramt for sykehusene

Regjeringen legger opp til 1,7 prosent økt aktivitet ved sykehusene neste år.

Regjeringen legger opp til 1,7 prosent økt aktivitet ved sykehusene neste år. Foto:

Helseminister Bent Høie (H) skryter av at regjeringen styrker sykehusene økonomisk i neste års statsbudsjett.

DEL

KOMMENTAR Både Legeforeningen og Sykepleierforbundet er skuffet. Regjeringen foreslår å øke driftsbevilgningene til landets sykehus med 1,35 milliarder kroner. Det skal gi en aktivitetsvekst på 1,7 prosent. I årets statsbudsjett er det til sammenlikning lagt opp til en aktivitetsvekst på 2 prosent.

– Kronisk underfinansiering, sier Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund. Hun mener at det ikke blir noen reell satsing siden budsjettet ikke tar hensyn til at det blir stadig flere eldre her i landet. Denne uttalelsen står i grell kontrast til helseministerens beskrivelse. Departementet viser til at den demografiske utviklingen med flere eldre er beregnet til 1,3 prosent, mens altså den totale aktivitetsveksten er på 1,7 prosent. Dermed skal det bli en reell pluss her på 0,4 prosentpoeng.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

Det hører også med til historien at sykehusene må finansiere de nye legemidlene som tas i bruk. Prislappen på denne utgiftsveksten alene er 800 millioner kroner. Sykehusene er også omfattet av regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform. Det skjer gjennom et flatt ostehøvelkutt i alle statlige sektorer. For sykehusene innebærer dette et kutt på rundt 200 millioner kroner.

Regjeringen gir altså med den ene hånda og tar blindt med den andre. I den sammenheng er det interessant å trekke fram en rapport fra Menon Economics. Den forteller at underfinansiering av sykehusene har ført til at de ansatte løper fortere, men uten at produktiviteten øker. Det bør være en tankevekker for politikerne.

– Regjeringen har i våre seks budsjetter lagt til rette for en høyere vekst enn de rødgrønne fikk vedtatt gjennom sine åtte, sier Bent Høie og skryter av kortere ventetid og at helsekøen er redusert med 65.000 pasienter. For å få et riktig perspektiv bør vi ta med at sykehusene vil ha svimlende 160 milliarder kroner å rutte med neste år. Men verken Ap eller Sp er fornøyd. Ingvild Kjerkol (Ap) mener «det likner på et budsjettkutt». Kjersti Toppe (Sp) mener budsjettet «virker veldig stramt». 

Regjeringen gir med den ene hånda og tar blindt med den andre.

– Nei, dette er ikke et kuttbudsjett, sier Høyres Sveinung Stensland. Han hevder at sykehusene får 1,35 milliard ekstra, som en vekst utover det man normalt skulle hatt. Han karakteriserer dette tillegget som «Bent-effekten». Her strides altså de lærde. Det er synd at vi får en slik skyggeboksing der aktører er uenige om fakta. Da blir det vanskelig å få en skikkelig opplyst og reell helsedebatt. Det er et klart sykdomstegn som bør tas alvorlig. De ansatte vet i det minste hvor helseskoen trykker.

Artikkeltags