Tilpasset kritikk

Hans Fredrik Grøvan gjør det klart at KrF ikke vil fremme mistillit mot regjeringen.

Hans Fredrik Grøvan gjør det klart at KrF ikke vil fremme mistillit mot regjeringen. Foto:

Regjeringen må tåle kritikk for manglende sikring mot terror, men det blir ikke flertall for mistillit.

DEL

KOMMENTARDet synes klart etter at KrF bare nøyer seg med formuleringen «sterkt kritikkverdig». Bakgrunnen for saken er at Riksrevisjonen i to runder har funnet svært alvorlige mangler i regjeringens arbeid med å sikre infrastruktur og viktige bygninger mot terror og angrep, såkalt objektsikring. Arbeid som skulle ha vært ferdig i 2015 er langt på etterskudd, både hos politiet og Forsvaret.

Det som gjør saken ekstra alvorlig for Erna Solberg er at Stortinget, ifølge KrFs Hans Fredrik Grøvan, fikk en sminket beskrivelse av situasjonen. KrF forsterker nå kritikken, men partiet ender altså ikke opp med mistillit. Det gjør imidlertid Ap og, så langt, det meste av opposisjonen. Sp er har ennå ikke konkludert.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

Statsminister Erna Solberg er innstilt på å ta en viss selvkritikk når hun møter Stortinget i denne saken. – Kunnskapen om hvor komplekst og krevende objektsikringsarbeidet er, har vært en gradvis erkjennelse, og jeg ser at den burde ha vært kommunisert tidligere, tydeligere og mer samlet til Stortinget, sier Erna Solberg til NTB. Dette er i tråd med selvkritikken hun uttrykte overfor kontroll- og konstitusjonskomiteen i august.

To partiers konklusjoner er spesielt interessante i denne saken; KrFs og Arbeiderpartiets. KrFs Hans Fredrik Grøvan hevder at det er sakens alvor som legges til grunn. Han skjeler etter sigende ikke til det faktum at KrF er på vei inn i Erna Solbergs regjering. Det er en uttalelse som ikke står til troende. KrF kommer med en tilpasset kritikk. KrF freder kort og godt en regjering som partiet ønsker å bli en del av.

Denne saken har lenge vært så godt opplyst at den selvsagt var i bakhodet til strategene i KrF da partiets landsmøte foretok sitt veivalg 2. november. Dersom KrF-leder Knut Arild Hareide hadde vunnet fram med sitt ønske om å danne regjering med Ap og Sp, kunne utfallet i terrorsikringssaken naturlig nok ha blitt et annet. Kontrollkomiteen på Stortinget har en viktig rolle som kontrollør av regjeringen. 

KrF kommer med en tilpasset kritikk.

Men historien har vist at det også er politikk som avgjør om konklusjonen blir mistillit eller bare ender opp som sterk kritikk i Stortingets behandling. Derfor er det mye politikk når Arbeiderpartiet nå konkluderer med mistillit. På den måten viser Ap muskler som det fremste opposisjonspartiet. Men det er ikke ufarlig for Ap-leder Jonas Gahr Støre å gå så høyt på banen i denne saken. Også Ap sviktet i arbeidet med sikre terrormål da partiet satt i den rødgrønne regjeringen. Da lønner det seg å spare på det politiske kruttet.

Artikkeltags