Tøffe tak om budsjettet

Venstre-leder Trine Skei Grande og KrF-.leder Knut Arild Hareide har sendt finansfolkene sine i budsjettforhandlinger.

Venstre-leder Trine Skei Grande og KrF-.leder Knut Arild Hareide har sendt finansfolkene sine i budsjettforhandlinger. Foto:

Dragkampen om statsbudsjettet er i gang.

DEL

KrF og Venstre har lagt fram sine alternative forslag og møtte tirsdag til første forhandlingsmøte med regjeringspartiene Høyre og Frp. I slutten av måneden blir det ventelig enighet om et omforent budsjett.

KOMMENTARKrF og Venstre har prioritert kjente hjertesaker. Mer overraskende er det at de to partiene skiller lag i skattespørsmålet. KrF vil skjerpe skattene betydelig, mens Venstre går inn for større lettelser for folk flest og for næringslivet enn det regjeringen har foreslått. Slik sett kan regjeringens opplegg fort ligge nær et mulig kompromiss.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

Men det er samlet sett en rekke andre floker som må løses i budsjettforhandlingene. KrF og Venstre har nemlig prioriterte ønsker som det vil være svært vanskelig for regjeringspartiene å innfri, spesielt for Fremskrittspartiets del. Økte avgifter på diesel, godterier, alkohol og tobakk er eksempler på slike saker. Økte grønne avgifter vil også være problematisk. Og bedre blir det ikke når Venstre vil avvikle forsøket med statlig finansiering av eldreomsorg, som er et av Frps fremste hjertebarn.

Flere lærere i skolen er et krav som vil stå sentralt i forhandlingene, og dette blir trolig innfridd på en eller annen måte. KrF vil sette ekstra mye inn på å få vedtatt en lærernorm, men det vil sitte svært langt inne å innfri dette hos regjeringspartiene. Vi bør ta med at KrF, som eneste parti på Stortinget, går inn for å beholde skatteklasse II.

Det nye i situasjonen etter høstens stortingsvalg er at KrF og Venstre ikke lenger er bundet av en samarbeidsavtale med Høyre og Frp. På den annen side har både Venstre-leder Trine Skei Grande og KrF-leder Knut Arild Hareide langt på vei garantert at de ikke vil felle regjeringen på dette statsbudsjettet.

Venstre og KrF har langt på vei garantert at de ikke vil felle regjeringen på dette statsbudsjettet.

Det hører også med til historien at regjeringen denne gangen ikke har stilt ultimatum på noe punkt i budsjettet. I fjor var det nemlig like før det ble regjeringskrise, siden regjeringen stilte som krav at den såkalte bilpakken var hellig. Dermed ble det bare en ørliten økning i drivstoffavgiftene i tråd med regjeringens opplegg. KrF og Venstre fikk i stedet gjennomslag for en biodrivstoffsatsing, som ifølge Trine Skei Grande har virket så godt at det dermed ikke er nødvendig for Venstre å øke bensinavgiften i neste års statsbudsjett.

Partiene er forbilledlig enige om at det ikke er noen løsning å bruke enda flere oljemilliarder. Venstre skal ha kreditt for å ha forslått en rekke kutt for å finansiere partiets hjertesaker, men også her tråkkes det på mange ømme tær. Den store utfordringen i budsjettforhandlingene blir nemlig å finne kutt som de fire partiene kan bli enige om. Baksiden av medaljen blir synlig.Artikkeltags