Trangere for fengslene

Fengslene er presset økonomisk.

Fengslene er presset økonomisk. Foto:

Landets fengsler har fått trangere økonomiske kår. Regjeringens sparepolitikk er årsaken.

DEL

KOMMENTARFengslene har måttet kutte i utdanning, rehabilitering, legebesøk og vedlikehold. Driftsbevilgningene har nemlig blitt redusert med over 112 millioner kroner i perioden 2014 til og med 2017. Disse kuttene har kommet som en følge av reformen om avbyråkratisering og effektivisering, som i realiteten er et flatt ostehøvelkutt i statlige etater.

Konsulentselskapet Oslo Economics har analysert effekten som denne sparereformen har for kriminalomsorgen. Her konkluderes det med at dersom denne linjen fortsetter, så «er det sannsynlig at man i større grad må gjennomføre innsparinger som også går på bekostning av sikkerhet og tjenestetilbud» i fengslene. De ansatte i fengslene har også fått mindre tid til såkalt dynamisk sikkerhetsarbeid. I så måte er det positivt at det nå utarbeides en samlet plan for hvordan ulike effektiviseringstiltak kan gjennomføres. Og rett skal være rett: Sektoren har fått mer penger, men mesteparten av dette har blitt spist opp av leieavtalen med fengselet i Nederland.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

Soningskøen i Norge er borte. Derfor kunngjorde justisminister Sylvi Listhaug (Frp) nylig at det ikke lenger er behov for å leie fengselsplasser i Nederland. Regjeringen skal ha ros for å ha fjernet soningskøen. For fem år siden sto det 1.200 personer i denne køen. Å leie fengselsplasser i Nederland har bidratt til å ta unna i soningskøen. Det har vært en fornuftig kortsiktig løsning.

Men det er fortsatt krevende å unngå at det igjen blir soningskø. Inntil nye Agder fengsel åpnes om to år, vil kriminalomsorgen åpne for såkalt dublering, altså to fanger på hver celle. Det er ingen ideell situasjon, men bør være akseptabelt i en overgangsperiode. Det hører med til historien at økt bruk av fotlenke gjør at det nå er færre innsatte med kort soningskø i fengslene. Det har dermed blitt overskudd av fengselsplasser med lavt sikkerhetsnivå. På den annen side blir det flere krevende fanger i fengslene, fanger som i stor grad har rusproblemer og trenger psykiatrisk hjelp. Da blir det dobbelt feil å kutte i kvaliteten på kriminalomsorgen.

Dårligere soningsforhold er en uklok løsning, både for den enkelte fange og for samfunnet.

Regjeringen er på et blindspor med sparepolitikken. Ostehøvelen bør legges bort. Den nevnte konsulentrapporten bør være en tankevekker. Dårligere soningsforhold er en uklok løsning, både for den enkelte fange og for samfunnet. De innsatte blir nemlig dårligere forberedt på et nytt liv utenfor murene. Regjeringen sparer seg til fant. Det blir dyrt og nedbrytende i lengden.

Artikkeltags