Trangere tider

Sentralbanksjef Øystein Olsen anbefalte allerede i 2012 at handlingsregelen burde justeres ned fra fire til tre prosent.

Sentralbanksjef Øystein Olsen anbefalte allerede i 2012 at handlingsregelen burde justeres ned fra fire til tre prosent. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Det blusser opp til ny debatt om politikernes bruk av oljepenger.

DEL

KOMMENTARDen selvpålagte handlingsregelen kan komme til å bli strammet inn. Regelen ble innført i 2001 og innebærer at det i et normalår skal kunne brukes fire prosent antatt avkastning. Men det har vært få normalår, og de siste årene har politikerne lagt seg betydelig under det magiske firetallet. Opplegget har vært at det så kan brukes mer enn fire prosent i dårlige tider, forutsatt at det brukes mindre i gode år.

Sentralbanksjef Øystein Olsen anbefalte allerede i 2012 at regelen burde justeres ned fra fire til tre prosent, men politikerne vendte det døve øret til allerede under middagen etter årstalen i Norges Bank. Men nå kan Arbeiderpartiet komme til å bytte ut tallet fire med et tretall på sitt landsmøte i april, skal vi tro lekkasjene fra avisen Klassekampen. Regjeringen varslet torsdag at de vil justere ned forventet avkastning fra oljefondet fra fire til  tre prosent.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO og LO-nestleder Hans-Christian Gabrielsen er begge blant dem som har tatt til orde for å stramme inn på handlingsregelen. Poenget er at oljefondet er i ferd med å bli tappet. Det er ikke lenger en «evighetsmaskin», slik formålet var da handlingsregelen ble innført. Meningen med regelen er at politikerne skal forvalte fondet som et bankinnskudd, bare bruke av rentepengene.

Men nå er situasjonen den at avkastningen er lavere enn tidligere forutsatt. I tillegg avtar oljeaktiviteten, og dermed inntektene fra denne sektoren. Og så er det dessverre et faktum at politikerne har vært tilbøyelige til å øke utgiftssiden i statsbudsjettene betydelig. Da blir det vanskelig å holde fingrene unna den oljesmurte honningkrukka.

Så spørs det da om det blir bedre å erstatte det magiske firetallet med et tretall. Politikerne har nemlig ligget langt under firetallet de siste årene. I fjor ble det brukt 2,8 prosent av fondet, og anslaget for 2017 er at pengebruken blir på 3,0 prosent.

Men la oss glemme prosentene for et øyeblikk, og heller snakke om oljemilliarder. Det står nå 7.400 milliarder kroner på oljefondet. Politikerne legger opp til å bruke over svimlende 225 milliarder av fondet i år inn i et statsbudsjett på 1.275 milliarder. Nesten hver femte budsjettkrone er altså ei oljekrone. 

Det er dessverre et faktum at politikerne har vært tilbøyelige til å øke utgiftssiden i statsbudsjettene betydelig.

Flere eksperter mener at oljepengebruken de neste årene snarere bør være nærmere to enn tre prosent. Noen vil da kunne hevde at det er like greit å la handlingsregelen stå urørt, og så bruke sunn fornuft. Problemet er at det blir vanskelig å ha tillit til regelen dersom krittstreken settes altfor høyt. Sånn sett blir det bedre å erstatte firetallet med et tretall, slik regjeringen i praksis legger opp til.

Artikkeltags