Tre, betong eller stål?

Team Urbis vant Statsbyggs designkonkurranse for nytt regjeringskvartal.

Team Urbis vant Statsbyggs designkonkurranse for nytt regjeringskvartal. Foto:

Opposisjonen vil tvinge regjeringen til å bruke mye trevirke i det nye regjeringskvartalet.

DEL

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har fått med seg Ap, KrF og SV på forslaget som nå har flertall i Stortinget.

KOMMENTAR– Det er mulig jeg har vært drivkraften, men dette er et felles prosjekt hvor de fire partiene legger til grunn et klimaperspektiv, som også vil bidra til å styrke norsk industri og byggeskikk, sier Sp-lederen. De partiene står bak et pålegg om at trevirke skal være et hovedelement i det nye regjeringskvartalet.

Partiene poengterer at regjeringskvartalet er en av de største enkeltstående offentlige anskaffelsene i Norge i de nærmeste tiårene. Det vises til Vikingskipet på Hamar og hovedflyplassen på Gardermoen hvor det er brukt store bærende trekonstruksjoner. Opposisjonen peker på at et høyt innslag av tre vil være mer miljøvennlig enn å bygge i stål eller betong. Stortinget skal etter planen ta endelig stilling til bygging av nytt regjeringskvartal i 2019. Høyblokka skal bli stående og rehabiliteres, mens øvrige regjeringsbygg i kvartalet blir revet.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) er positiv til tanken om å bruke trevirke i det nye regjeringskvartalet, men han mener det er for tidlig å konkludere på om trevirke eller andre materialer bør brukes som hovedelement. Her dreier det seg om å vurdere kostnad, kvalitet og sikkerhet. I løpet av 2018 vil Statsbygg vurdere ulike materialvalg og blant annet teste ut hvordan tre og lavkarbon betong fungerer med tanke på sikkerhet.

Prosjektdirektør Knut Jørgensen i Statsbygg advarer samtidig politikerne mot å vedta at trevirke skal være bærende element i det nye regjeringskvartalet. Tre kan være en mulighet, men det må avklares om det er forsvarlig i forhold til terror og annen sikkerhet. Prosjektet som vant arkitektkonkurransen har mye tre i seg, men ikke som bærende elementer.

Opposisjonen kommer lovlig sent med det ferske forslaget om å bruke trevirke. Det hører riktignok med til historien at Ap, Sp og SV allerede i fjor ville be regjeringen utrede hvordan byggingen av nytt regjeringskvartal kan brukes til å vise fram og fremme bruk av tre, men dette forslaget ble da nedstemt. Det nye nå er at KrF sikrer flertall for et klarere pålegg overfor regjeringen.

Det er en spennende tanke å bruke trevirke som viktige element i det nye regjeringskvartalet

Det er en spennende tanke å bruke trevirke som viktige element i det nye regjeringskvartalet, men det er slett ikke sikkert at trevirke kan bli dominerende. Vi er overrasket over at flertallet på Stortinget er så spesifikk på å ønske tre som «hovedelement» uten at dette er grundig utredet som alternativ. Opposisjonen synes mest opptatt av å spikke fliser og gi regjeringen et stikk med kniven.

Artikkeltags