Uforsvarlig omkamp

Tirsdag var det en markering for bevaring av Andøya flystasjon foran Stortinget.

Tirsdag var det en markering for bevaring av Andøya flystasjon foran Stortinget. Foto:

Siste ord om nedleggelse av Andøya flystasjon er tydeligvis ikke sagt.

DEL

KOMMENTARNå varsler Ap en ny gjennomgang av beslutningen. Forliket om langtidsplanen for Forsvaret kan dermed rakne på et vesentlig punkt.

Stortingskandidat og tidligere forsvarsminister Espen Barth Eide (Ap) er sendt i krigen for å forsvare en eventuell snuoperasjon. Han viser til ny informasjon om store ekstrakostnader og mange fagmilitære spørsmål. Bakgrunnen for saken er fjorårets brede forlik mellom Høyre, Frp og Ap om Forsvarets langtidsplan. Dette innebærer nedleggelse av Andøya flystasjon. I stedet skal Luftforsvaret basere seg på Ørlandet og Evenes i framtiden.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

Senterpartiet har i lang tid forlangt omkamp om langtidsplanen, blant annet når det gjelder Andøya flystasjon hvor overvåkingsflyene Orion i dag er stasjonert. Fra Arbeiderpartiets side har det blitt forsikret at langtidsplanen ligger fast. Så sent som i juni var Ap-leder Jonas Gahr Støre krystallklar på direkte spørsmål om han har noe å gi overfor Sp på dette punktet. Men nå er det altså nye toner fra Ap, spesielt på bakgrunn av rapporten som Sp har fått Samfunnsøkonomisk analyse til å utarbeide.

– Vi er ikke i en tvangssituasjon, og det skal være veldig gode grunner til å legge ned en godt fungerende base som har tjent Norge i flere tiår, sier Espen Barth Eide om Andøya-flyplassen. Senterpartiets Liv Signe Navarsete gleder seg over at Ap nå ønsker å gå gjennom saken på nytt. Hun viser til at Stortinget har forutsatt at regjeringens anslåtte kostnader og besparelser ved nedleggelse av Andøya er korrekte.

Politikerne skal ha ros for at det nå er bred enighet om at den vedtatte forsvarsstrukturen skal følges opp med tilsvarende finansiering. Haken ved langtidsplanen er at strukturen for Hæren og Heimevernet ennå ikke er spikret. Her er det rom for dragkamper, men planene for innsatsen på sjøen og i lufta bør ligge fast.

Det virker som om Ap-ledelsen har fått panikk og derfor varsler en ny kvalitetssikring av tallgrunnlaget for Andøya-beslutningen.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) mener at tallene i rapporten fra Samfunnsøkonomisk analyse ikke har noen rot i virkeligheten. Hun karakteriserer rapporten som et valgkamputspill fra Senterpartiet. Hun mener videre at de nye signalene fra Ap også må sees på i lys av at det er valgkamp. Forsvarsministeren har åpenbart et poeng. Mange Ap-sympatisører i området rundt Andøya sier nemlig at de nå vil stemme Senterpartiet.

Det virker som om Ap-ledelsen har fått panikk og derfor varsler en ny kvalitetssikring av tallgrunnlaget for Andøya-beslutningen. Først etter valget vil velgerne få vite om det blir en snuoperasjon eller ikke. Det kan fort bli å kaste blår i øynene på folk. Verre er det at Ap nå har skapt uforsvarlig usikkerhet om Forsvarets framtidige struktur.

Artikkeltags