Uforsvarlig omkamp

I en rekke saker samarbeider Senterpartiet og Arbeiderpartiet godt. Men om Forsvaret kan det bli krig mellom partilederne Trygve Slagsvold Vedum og Jonas Gahr Støre.

I en rekke saker samarbeider Senterpartiet og Arbeiderpartiet godt. Men om Forsvaret kan det bli krig mellom partilederne Trygve Slagsvold Vedum og Jonas Gahr Støre. Foto:

Sp varsler omkamp med Ap om Forsvaret.

DEL

KOMMENTARDette er en av flere kampsaker som Ap og Sp kommer til å strides om dersom det blir en Ap/Sp-basert regjering etter valget. Vi kan vente oss noen heftige runder om ulv, politi og sykehus pluss mye mer. Og Sp kommer neppe til å gi ved låvedørene. Her snakker vi om et parti som kan dette med å hestehandle.

Sp vil ha flere HV-soldater, beholde flybasen på Andøya, gjenopprette Sjøheimevernet og bevare helikopterbasen på Bardufoss. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum hevder mange Ap-folk nå ser at Senterpartiets svar er bedre enn regjeringens. Vedum sier er klart nei til å redusere HV-styrken fra 45.000 til 38.000 soldater. Han vil derimot øke til 50.000.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

Sp-lederen bør tenke seg om minst to ganger før han eventuelt setter alle krefter inn på en omkamp om Forsvarets struktur. Problemet er nemlig at Stortinget i fjor vedtok en langtidsplan for Forsvaret, basert på en enighet mellom Høyre, Frp og Ap. Sp var dessverre ikke med i dette forliket. Derfor blir det uforsvarlig av Sp å kreve kursomlegging ved første korsvei. Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt sier et utvetydig nei til en slik omkamp.

– Vi forhandler ikke om de vedtakene som ligger i langtidsplanen, sier Huitfeldt. Hun er villig til å se på situasjonen i Hæren og Heimevernet, men gjør det samtidig klart flere HV-soldater ikke er løsningen. Huitfeldt poengterer at forsvarssjefen «bare» ba om 30.000 HV-soldater, mens det politiske flertallet altså har økt med 8.000. Det kompliserer imidlertid saken at den konkrete planen om Hæren og HV, det som ofte blir omtalt som landmakten, ikke kommer på politikernes bord før til høsten.

Langtidsplanen for Forsvaret innebærer at det skal brukes 165 ekstra milliarder på militære kapasiteter de neste 20 årene. Norge skal kjøpe inn nye kampfly, ubåter og overvåkingsfly. I tillegg skal Hæren moderniseres. Paradoksalt nok koster nytt og avansert militært utstyr mer å anskaffe og drifte enn det gamle som skiftes ut. Derfor må det kuttes og legges ned noen steder for å frigjøre midler til nødvendig modernisering.

En større omkamp fra Senterpartiets side vil være uryddig og skape ny usikkerhet.

Det endelige slaget om landmakten får vi altså til høsten. Her er det rom for en viss omkamp om Hæren og HV, men det må skje innenfor de økonomiske rammene som Stortinget allerede har vedtatt. Noe annet vil være uforsvarlig dersom ikke politikerne klarer å finansiere en ytterligere styrking av Forsvaret. En større omkamp fra Senterpartiets side vil være uryddig og skape ny usikkerhet. Vi trenger forutsigbarhet og stabilitet om de lange linjene i Forsvaret. Derfor bør Sp velge andre kriger enn å gå løs på den vedtatte forsvarsstrukturen.

Artikkeltags