Uklokt Ap-signal

Ap-sekretær Kjersti Stenseng og partileder Jonas Gahr Støre i Arbeiderpartiet.

Ap-sekretær Kjersti Stenseng og partileder Jonas Gahr Støre i Arbeiderpartiet. Foto:

Ap-sekretær Kjersti Stenseng har tenkt høyt om Arbeiderpartiets tålegrense i oppslutning.

DEL

KOMMENTAR- Ja, det går en grense på 30 prosent. Vi skal over tid ikke være under 30 prosent, det går ikke, svarte Stengseng på direkte spørsmål fra VG i tirsdagens avis. Samtidig er Stenseng mer optimistisk enn som så. Hun mener partiet bør greie å øke oppslutningen fra under 25 til 35 prosent. Ap-leder Jonas Gahr Støre sier han deler ambisjonene til Stengseng, men han vil ikke knytte noe tall eller dato til ambisjonene.

Stensengs tallfesting minner oss om tilsvarende situasjoner i Arbeiderpartiets historie. Vi har friskt i minne Thorbjørn Jaglands kabinettspørsmål overfor velgerne foran valget i 1997. Han gjorde det klart at han ville gå av som statsminister dersom Ap fikk lavere oppslutning enn valget i 1993. Dermed ble tallet 36,9 prosent skrevet inn i historien. Ap fikk bare 35 prosent oppslutning ved valget i 1997, og dermed gikk Jagland av og banet vei for Kjell Magne Bondeviks sentrumsregjering.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

En liknende situasjon oppsto foran folkeavstemningen om EF i 1972. Da signaliserte statsminister Trygve Bratteli at Ap-regjeringen hans ville gå av dersom velgerne sa nei. Og nei ble det. Dermed fikk Lars Korvald (KrF) oppdraget med å danne regjering. Bratteli kom riktignok tilbake ved valget i 1973, men Ap var svekket. Gro Harlem Brundtland turnerte situasjonen stikk motsatt foran folkeavstemningen i 1994. Hun lovet velgerne å bli sittende også ved et EU-nei, og det ble det jo også ved denne korsveien.

Brattelis og Jaglands kabinettspørsmål overfor velgerne var to historiske feilgrep. Begge førte til at landet fikk sentrumsregjeringer med et svakt parlamentarisk grunnlag. Jagland kunne lett ha styrt videre med en oppslutning på 35 prosent. Et kabinettspørsmål bør stilles i Stortinget, ikke overfor velgerne. Det følger av den norske parlamentarismen.

Slik sett har ikke Kjersti Stenseng stilt kabinettspørsmål, men det likner. Hun har i hvert fall lagt hodet på blokka ved å sette 30 prosent oppslutning som en tålegrense for Ap. Dersom Ap over tid blir liggende under dette nivået, vil konsekvensen ubønnhørlig være at Stenseng må trekke seg som Ap-sekretær. Stensengs tallfesting av tålegrense kan selvsagt virke mobiliserende, og 30-tallet er realistisk sett innen rekkevidde. For ett år siden lå Ap godt over dette på meningsmålingene.

Kjersti Stenseng har trøblet det til for seg selv og partiet.

Jonas Gahr Støre har ordlagt seg klokt, men skaden har allerede skjedd. Stenseng har trøblet det til for seg selv og partiet. Hun vil i tide og utide bli avkrevd svar så lenge Ap ligger under den magiske 30-grensen. Dermed blir det vanskelig å få sterkt nok fokus på politikken.

Artikkeltags