Uklokt av Frp

Carl i Hagen ønsker seg inn i Nobelkomiteen.

Carl i Hagen ønsker seg inn i Nobelkomiteen. Foto:

Frp vil gi partiveteran Carl I. Hagen plass i Nobelkomiteen.

DEL

Det er mildt sagt problematisk, for Hagen er første vara til Stortinget. Dermed rokker Frp ved Nobelkomiteens uavhengighet i forhold til Stortinget.

KOMMENTARCarl I. Hagen har lenge ønsket å få sitte i den norske komiteen som hvert år deler ut Nobels fredspris. Høsten 2011 gjorde han et tappert forsøk, men den gangen vendte flertallet i Fremskrittspartiets stortingsgruppe tommelen ned. Argumentet som i 2011 ble brukt mot Hagen var at han var «for kjent og markert som politiker». Vi har problemer med å se at Hagen er mindre kjent i dag. I tillegg kommer det formelle at han er første vara til Stortinget og dermed risikerer å måtte møte titt og ofte i det norske parlamentet.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

I nærmere 20 år har det vært bred politisk enighet om at sittende stortingsrepresentanter og ministre ikke skal velges som medlemmer av Nobelkomiteen. Om dette også skal gjelde vararepresentanter er litt mer uklart. Stortingets konstitusjonelle avdeling har imidlertid konkludert relativt tydelig med at «det ikke vil være naturlig å skille mellom stortingsrepresentanter og vararepresentanter når det gjelder valgbarhet til Nobelkomiteen».

Dette rådet velger altså Frps stortingsgruppe å neglisjere ved å innstille Carl I. Hagen som partiets kandidat til Nobelkomiteen. Fra flere hold i Stortinget blir det reagert kraftig på det prinsipielle i denne saken, og dermed må de parlamentariske lederne gjøre et forsøk på å løse floken som er skapt. I realiteten er det flertall for å «dumpe» Hagen, men så enkelt er det ikke. Det er nemlig klar sedvane for at andre partier ikke skal utfordre og overprøve de aktuelle partienes valg av medlemmer til Nobelkomiteen.

I tillegg til de prinsipielle innvendingene har det blitt en offentlig debatt om hvor egnet Carl I. Hagen er til å plukke ut fredspriskandidater. Tidligere mangeårig sekretær for komiteen, Geir Lundestad, er ikke nådig. Han hevder at Hagen «ikke har greie på utenrikspolitikk og vil kunne skade Nobelkomiteens omdømme internasjonalt om han blir valgt».

Det vil være uklokt å velge et medlem av Nobelkomiteen som er første vara til Stortinget.

Her er vi ved poenget i saken. Nobelkomiteen skal opptre, og ikke minst oppfattes å være, uavhengig av både Stortinget og regjeringen. Da gjelder det å ikke strekke strikken for langt. Derfor vil det være uklokt å velge et medlem av Nobelkomiteen som er første vara til Stortinget. Carl I. Hagen vil ha den rollen fram til 2021, dersom Siv Jensen får fortsette som statsråd så lenge. Det vil være svært uholdbart for både Nobelkomiteen og Stortinget å ha en slik svingdørspolitikk. Det blir uklart hvilken hatt Hagen til enhver tid har på hodet. Frp møter seg selv i døra med et kraftig smell.


Artikkeltags