Uklokt av Stortinget

Regjeringen har ikke flertall i Stortinget.

Regjeringen har ikke flertall i Stortinget. Foto:

Regjeringen er en mindretallsregjering og må derfor være lydhør overfor Stortinget.

DEL

Det går samtidig en grense for hvor aktivt flertallet på Stortinget skal opptre. Flere saker i høst gir grunn til å stille spørsmål om så er tilfellet.

KOMMENTARDet er riktignok borgerlig flertall på Stortinget, men til forskjell fra forrige periode må Erna Solbergs Høyre/Frp-regjering ha med seg både KrF og Venstre for å ha ryggdekning i det norske parlamentet. KrF har sagt at partiet vil ha en rolle som konstruktivt opposisjonsparti. KrF gikk til valg på å støtte Erna Solberg som statsminister, og KrF-leder Knut Arild Hareide har signalisert at partiet ikke kommer til å felle dagens regjering ved første korsvei.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

KrF og Venstre sikret da også regjeringen flertall for neste års statsbudsjett. På den annen side har Venstre nylig vedtatt å gå i forhandlinger om regjeringsdeltakelse. Siden KrF har valgt en viss fristilt rolle, har opposisjonen fått et lite nakketak på regjeringen. Denne situasjonen forsøker Ap å utnytte, på godt og vondt.

Allerede i trontaledebatten fikk regjeringen flertallet mot seg. Da sørget opposisjonen for å utvide pappakvoten i foreldrepermisjonen. En måned senere vedtok stortingsflertallet å innføre en daglig time ekstra fysisk aktivitet i grunnskolen. Og i budsjettforhandlingene fikk KrF gjennomslag for en norm for antall lærere i skolen.

Flertallet på Stortinget sørget videre for et hastevedtak der regjeringen pålegges å sikre at unge enslige asylsøkere fra Afghanistan skal få sine saker behandlet på nytt. Vedtaket er så uklart at innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) har sett seg nødt til å sende brev med 26 spørsmål til de parlamentariske lederne for å få avklart hva Stortinget egentlig mener.

På toppen av dette har opposisjonen bedt regjeringen om å utrede Norges muligheter og handlingsrom i lys av FN-traktaten som skal forby atomvåpen. Dette er regjeringen sterkt skeptisk til, siden intensjonen her er i strid med Norges forpliktelser som Nato-medlem. Og sist, men ikke minst, ligger det nå an til flertall på Stortinget for allerede nå å vedta at oljefondet ikke lenger skal eie aksjer i oljeselskaper.

Stortinget er i ferd med å tilta seg regjeringsmakt. Det en uklok linje.

Felles for flere av disse stortingsvedtakene er at de er dårlig forberedt og slett ikke utredet av regjeringen. Her er det viktig å holde fast på maktfordelingen. Stortinget skal vedta lover og budsjett, regjeringen skal utøve politikken og domstolene skal dømme. Stortinget er i ferd med å tilta seg regjeringsmakt. Det en uklok linje. Stortinget har nemlig også en rolle som kontrollør av regjeringen. Dersom Stortinget da går for langt i selv å regjere, har Stortinget ikke lenger noen å stille til ansvar. Det kan slå tilbake som en boomerang.

Artikkeltags