Valgløfter må holdes

Ap-leder Jonas Gahr Støre bør tenke på at stortingsprogrammet gjelder for fire år.

Ap-leder Jonas Gahr Støre bør tenke på at stortingsprogrammet gjelder for fire år. Foto:

Oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja synes å være en tapt sak.

DEL

KOMMENTARBetyr det i så tilfelle at Arbeiderpartiet kan bryte valgløftet midt i stortingsperioden? Svaret bør være nei. Ap gikk i fjor til valg på et kompromiss som innebærer ja til konsekvensutredning av området sørvest for Lofoten, mens de øvrige områdene forblir «fredet». LO-kongressen samlet seg om den samme linjen.

Nå åpner imidlertid Ap-leder Jonas Gahr Støre for en videre glideflukt i dette spørsmålet. Støre står riktignok fast på kompromisset fra i fjor, men han viser samtidig til at situasjonen har vært fastlåst i 20 år. Småpartiene har nemlig blokkert i de ulike regjeringskonstellasjonene.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

Støre har et poeng når han ikke ser for seg at dette bildet endrer seg på kort sikt. På den annen side legitimerer Støre indirekte de kreftene i Ap som vil vedta et klart olje-nei for Lofoten, Vesterålen og Senja allerede på Ap-landsmøtet i 2019. Ti fylkeslag i Ap har varslet snuoperasjon, og nå kommer liknende signaler fra Nordland og Rogaland. Dermed ligger det an til full konfrontasjon, for mange sentrale folk i Fellesforbundet er provosert.

– Vi kan ikke ha en politikk på olje- og gassområdet som er så korttenkt at vi vedtar en politikk for bransjen i 2017 og så en ny i 2019, når vi samtidig sier at dette er en bransje som trenger stabilitet og forutsigbarhet, sier lederen av avdeling 5 i Fellesforbundet, Roar Abrahamsen, til Klassekampen.

Lofoten-spørsmålet bør diskuteres ut fra to innfallsvinkler. Miljøhensynet er et saklig argument, men da ut fra fisk, natur og turisme. Her bør vi ta utgangspunkt at Norge i 50 år har klart å kombinere olje og miljø på en god måte. Men klimaargumentet kan ikke brukes på Lofoten isolert og petroleumsvirksomhet generelt. Klimatrusselen må møtes med globale tiltak som reduserer etterspørselen. Isolert kutt i produksjonen på norsk sokkel vil bare føre til økt produksjon andre steder i verden. 

Velgerne må ikke bli lurt.

Den andre innfallsvinkelen er prinsippet rundt valgløfter. Partiene lager programmer som gjelder for fire år av gangen, altså for hele stortingsperioden. Slik sett vil det være et løftebrudd hvis Ap «freder» hele området utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja allerede på landsmøtet i 2019. Ethvert landsmøte er formelt suverent til å vedta hva som helst, men det gjelder også å holde kontrakten med velgerne perioden ut. Velgerne må ikke bli lurt.

Det kan innvendes at situasjonen er en annen siden Ap nå sitter i opposisjon, men teoretisk kan det oppstå en situasjon der Ap likevel kan få gjennomslag for kompromisset i gjeldende program. Det er lov å ombestemme seg, men det må være fordi det har dukket opp nye argumenter. Det har det ikke i denne saken.

Artikkeltags