Våre nye landsmenn

Statsminister Erna Solberg og kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) snakker med elever på byggfag under lanseringen av regjeringens nye integreringsstrategi.

Statsminister Erna Solberg og kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) snakker med elever på byggfag under lanseringen av regjeringens nye integreringsstrategi. Foto:

Regjeringen presenterte nylig en ny strategi for bedre integrering av våre nye landsmenn.

DEL

KOMMENTARKunnskap og arbeid er to sentrale stikkord her, og kunnskapen må ofte være på plass før innvandrere og flyktninger kan få seg jobb og bli godt integrert i det norske samfunnet. Opp gjennom årene har ansvaret for integrering sortert under ulike departementer. I snart et år har Kunnskapsdepartementet hatt dette ansvaret, og Jan Tore Sanner (H) har da også tittel som kunnskaps- og integreringsminister. Det synes å være en fornuftig rokering fra statsminister Erna Solbergs side.

Regjeringen lanserer flere nye grep i strategien for bedre integrering. De fleste av disse er det nok bred politisk enighet om. Språkopplæring står naturlig nok sentralt. Her merker vi oss med interesse at kravet om et bestemt antall timers opplæring skal erstattes av et krav om at alle skal lære norsk på «et tilfredsstillende nivå». Dette virker både logisk og fornuftig, men det vil være arbeidskrevende å kunne dokumentere at nivået er oppnådd.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

Det er dessverre et faktum at ungdom med kort botid i Norge har høyt frafall fra videregående skole. Regjeringen lover forsterket grunnopplæring for å møte denne utfordringen. Videre varsles det flere tiltak for å motvirke sosial kontroll, tvang og overgrep. Obligatorisk foreldreveiledning blir derfor en ny del av introduksjonsprogrammet for innvandrere.

For å unngå segregering – som jo er det motsatte av integrering – blir det nå hovedregelen at flyktninger ikke skal bosettes i områder med høy andel innvandrere. Dette er ny politikk som burde ha vært etablert for flere år siden, men bedre sent enn aldri. En slik omlegging er også i tråd med forslagene fra Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg. Dette vil også bli lettere å praktisere dersom det åpnes for å ta imot flere kvoteflyktninger fra FN-systemet, mens det på den andre siden strammes inn på asylsiden.

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 inneholder ingen store overraskelser for integrering av flyktninger og innvandrere i kommunene. Det følger heller ikke penger med i den nye integreringsstrategien. Beskjeden fra regjeringen er at pengene må brukes bedre. Og her er det litt å ta av, for det brukes allerede 13 milliarder kroner på introduksjonsprogrammet for innvandrere. 

Det følger ikke penger med i den nye integreringsstrategien.

Finansieringen er det altså så som så med. Kommunene har fått nye oppgaver på dette feltet uten at pengene følger med i tilstrekkelig grad. Beskjeden fra regjeringen er nemlig at en rekke tiltak skal styrkes, utvides og sågar gjøres obligatorisk. Da bør lokalpolitikerne i det minste få signal om hva de bør prioritere bort. God integrering er god investering, men en krone kan bare brukes én gang.

Artikkeltags