Den norske vannkraften

Rånåfoss Kraftvek i Sørum kommune.

Rånåfoss Kraftvek i Sørum kommune. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Sentrale Høyre-politikere foreslår å slippe private eiere inn i Statkraft.

DEL

KOMMENTARDermed kan den norske vannkraften komme i spill. I dag er Statkraft heleid av den norske staten. Høyre-representantene åpner for at staten selger seg ned til 67 prosent.

– Ved å slippe til private eiere, vil selskapet få tilgang på kapital, kompetanse og fleksibilitet, som gjør det bedre rustet på det internasjonale markedet, sier Høyres Nikolai Astrup til Dagens Næringsliv. Han mener det ikke er mulig for Statkraft å vokse til en internasjonal gigant hvis staten fortsetter som eneeier. Statkraft er Norges største og Nordens tredje største kraftprodusent. Kjernevirksomheten er vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme.

Astrup forklarer at verdiene fra de norske vannkraftverkene fortsatt skal tilfalle fellesskapet. Han bedyrer at det derfor ikke er snakk om å selge ut arvesølvet. Høyre-forslaget innebærer nemlig at det skal etableres en modell som sikrer at kontantstrømmen fra de norske vannkraftverkene beholdes på statens hender mens Statkraft står for driften. Her skisseres det en modell tilsvarende den som gjelder på norsk sokkel. Staten eier til sammenlikning 67 prosent av Statoil.

Du kan også følge de daglige kommentarene via Twitter

Høyre og Frp har mildt sagt ført en vinglete Statkraft-linje. Partiene har tidligere åpnet for privatisering av selskapet, men i denne stortingsperioden er det ikke lenger aktuelt. Enda mer uryddig har det vært i regjeringsposisjon. Før jul i 2014 vedtok Stortinget å bevilge 10 milliarder kroner til økt egenkapital i Statkraft. Ett år senere sørget de borgerlige partiene for å halvere dette beløpet. Dermed måtte Statkraft skrinlegge nye planlagte investeringer i kraft fra havvindmøller. Enkelte internasjonale vannkraftprosjekter kan også bli utsatt.

På denne bakgrunn er det forståelig at lederen i Stortingets næringskomité, Geir Pollestad (Sp), er «svært irritert». Mindre overraskende er det at Pollestad er kritisk til Høyre-forslaget om delprivatisering av Statkraft. Senterpartiet er sterk motstander av en slik løsning og kan ta en stor del av æren for at den såkalte hjemfallsretten til norsk vannkraft ble sikret for noen år siden. Høyre har ikke en like ærerik historie.

Den norske staten mangler slett ikke kapital. Derfor er ikke kapitaltilgang noe argument for å delprivatisere Statkraft. Selskapet mangler heller ikke ekspertise. Problemet i første rekke er at regjeringen sender ulike signaler. Den skisserte modellen for å sikre vannkraften på norske hender, virker også diffus. Det dreier seg tross alt om en evigvarende ressurs. Astrup & co. må derfor bringe mer klarhet. Her gjelder det å temme en bekk som er i ferd med å bli en frådende foss.

Høyre har ikke en like ærerik historie.

Artikkeltags