Oppdrett av pelsdyr

Oppdrett av pelsdyr er omstridt. Her en mink i bur.

Oppdrett av pelsdyr er omstridt. Her en mink i bur. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Nordmenn flest vil ha slutt på oppdrett av pelsdyr, men politisk er striden ennå ikke avklart.

DEL

KOMMENTAREn meningsmåling som Sentio har utført for avisen Nationen, viser at 56 prosent av de spurte vil ha forbud mot oppdrett av pelsdyr her til lands. Størst er motstanden blant de unge.

Før jul var spørsmålet om pelsdyr tema i Stortinget. Venstre fikk ikke flertall for et forslag om å forby pelsdyr allerede fra 2017. Et Ap-forslag om å framskynde den varslede stortingsmeldingen om pelsdyr fra høsten 2016 til våren 21016 falt også.

Pelsdyrdebatten blusset kraftig opp før jul i fjor. NRK Brennpunkt viste en dokumentarfilm som i stor grad var basert på skjulte opptak fra en dyrevernaktivist som seilte under falsk flagg. Her fikk vi se grufulle scener av lidende pelsdyr som åpenbart ikke fikk den behandlingen de skal ha. Selv om de aktuelle overtrampene nok ikke er representative for næringen, synes det klart at verken selvjustis eller myndighetenes kontroll har vært god nok.

Du kan også følge de daglige kommentarene via Twitter

For ett år siden kom også utredningen fra ekspertutvalget som har vurdert pelsdyrnæringens framtid. Et flertall på fem anbefaler en bærekraftig utvikling, mens et mindretall på tre går inn for en styrt avvikling. Det anbefales driftsformer som erstatter eller supplerer dagens nettingbur. På den måten kan dyrenes behov ivaretas på en bedre måte.

Det er over 300 pelsdyrfarmer i Norge og rundt 2.300 personer som er knyttet til næringen. Venstre, SV og Miljøpartiet De Grønne har signalisert et klart ønske om forbud. Arbeiderpartiet vil ha styrt avvikling, men vil først se hva som eventuelt skal gis i kompensasjon og hjelp til omstilling for de aktuelle oppdretterne. I utgangspunktet kan regjeringen søke støtte hos Senterpartiet for å sikre fortsatt pelsdyrvirksomhet her til lands.

Debatten om pelsdyrenes framtid bærer for mye preg av følelser og synsing. Den nye utredningen burde kunne legge til rette for en mer nyansert debatt basert på fakta. På den annen side kommer vi ikke unna at oppdrett av pelsdyr er noe annet enn dyrehold for matproduksjon. Mink og rev er i utgangspunktet ville rovdyr som stiller i en annen kategori enn kyr, sauer, høner og kyllinger.

Strengt tatt kan vi klare oss uten pelsdyr. Det finnes gode, kunstige alternativer til pels. Men logikken av et eventuelt forbud mot oppdrett av pelsdyr må være å forby import av pels. Bare de færreste av oss har tatt til orde for et norsk importforbud, og det kan også bli stoppet av EUs konkurranseregler. Det er dobbeltmoral å gå med pels og samtidig være imot norsk oppdrett. De som gjør det, bør få på pelsen.

Logikken av et forbud mot oppdrett av pelsdyr må være å forby import av pels.

Artikkeltags