Særnorsk flyavgift

Regjeringens flyplassavgift møter motstand.

Regjeringens flyplassavgift møter motstand. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Regjeringens forslag til en ekstra flypassasjeravgift er nå på høring.

DEL

KOMMENTARFra mange hold er det sterke reaksjoner, men så langt ser det ut til at de borgerlige partiene står fast på denne delen av budsjettavtalen fra før jul. Statsminister Erna Solberg har varmt forsvart avgiften.

– Skal vi ta konsekvensene av det grønne skiftet, må man betale for å forurense. Og flytransport forurenser, sa Erna Solberg nylig til Sarpsborg Arbeiderblad. Hun var klar på at regjeringen ikke lar seg presse av Ryanair, som har varslet at flyselskapet trekker seg ut av Rygge flyplass dersom avgiften blir en realitet. Dermed blir flyplassen i Østfold lagt ned.

Du kan også følge de daglige kommentarene via Twitter

Men flypassasjeravgiften er ikke bare et Rygge-problem. Den vil ramme all norsk flytrafikk, og da spesielt de minst lønnsomme rutene i vårt langstrakte land. En flyseteavgift på 88 kroner vil bety et påslag på rundt 10 prosent på innenlandsturer. NHO Luftfart anslår at det på sikt vil føre til tap av mellom 4.000 og 5.000 arbeidsplasser. Tusen personer vil miste jobben dersom Rygge-flyplassen blir nedlagt.

Flytrafikken har riktignok økt betydelig de siste årene, men utslippet per setekilometer er imidlertid halvert de siste 15 årene. Flytrafikken utgjør mindre enn tre prosent av Norges samlede utslipp av klimagasser. I store deler av landet vårt er det ikke noe alternativ til fly dersom man skal flytte seg over lengre strekninger.

Det er bred politisk enighet om at det bør bli dyrere å fly dersom vi skal klare å unngå de store klimaproblemene på kloden. Problemet er bare at den foreslåtte flypassasjeravgiften er særnorsk. Norsk luftfart er nemlig underlagt EUs kvotesystem. Dermed vil en særnorsk avgift føre til økt flytrafikk i andre deler av Europa. Denne avgiften vil bare ha effekt på norske flyturer som går til reisemål utenfor Europa, og det blir ei pølse i slaktetida.

Regjeringen bør høre på sin egne eksperter. Grønn skattekommisjon har nemlig konkludert med at en ny passasjeravgift ikke vil ha noen klimaeffekt. Kommisjonen anbefaler sågar at den innenlandske CO2-avgiften blir redusert. CO2-utslippene kjenner ingen landegrenser. Løsningen er derfor en global avgift på flyreiser. Et fornuftig steg på veien vil være en europeisk avgift. Det overrasker oss at regjeringen her ikke har lagt seg på den overnasjonale linjen. En europeisk flyseteavgift vil være helt i tråd med Norges tilslutning til EUs klimapolitikk.

I stedet har Erna Solberg latt seg svinebinde av KrF og Venstre som trengte en såkalt miljøseier og i tillegg manglet en drøy milliard for få statsbudsjettet til å gå i hop. Det blir for sært å være særnorsk. Resultatet vil paradoksalt nok bli: Skit i Norge, leve Europa.

Det blir for sært å være særnorsk.

Artikkeltags