Trangere tider

Statsminister Erna Solberg varsler trange rammer i 2017-budsjettet.

Statsminister Erna Solberg varsler trange rammer i 2017-budsjettet. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Vi går trangere tider i møte.

DEL

KOMMENTARDet vil gå ett år eller to før Norge er over kneika. Økende arbeidsledighet, lav oljepris og rekordmange asylsøkere slår inn på norsk økonomi og arbeidsmarkedet. Trøsten for noen er at den svake krona gir gode kår for konkurranseutsatt industri og norsk reiseliv. Statsminister Erna Solberg varsler trange rammer i statsbudsjettet for 2017.

– Slik perspektivet ser ut nå, vil det være vanskelig å finne rom for mange nysatsinger i 2017-budsjettet, sa Erna Solberg nylig til NTB. De ekstra store asylutgiftene og planlagte skattekutt gjør at det økonomiske handlingsrommet blir sterkt begrenset. Dette er to fakta som de fleste partiene må ta inn over seg.

Til tross for innstrammende tiltak vil staten få store ekstraregninger som følge av den økte asyltilstrømmingen. Innstrammingstiltakene ser riktignok ut til å virke. Antallet flyktninger som banker på Norges dør har sunket de siste ukene, men det er all grunn til å vente en økt tilstrømming utover våren og sommeren 2016. Det avgjørende nå vil være å få til en god integrering slik at våre nye landsmenn kan bli positive bidragsytere til fellesskapet fortest mulig.

Deler av skattepolitikken er det jo stor uenighet om, men et bredt flertall på Stortinget støtter regjeringens opplegg for redusert selskapsskatt. Denne skattelettelsen vil ikke gi effekt før i 2017, for selskaper betaler sin skatt etterskuddsvis. Dermed kommer statens inntektstap også ett år i etterkant. Det blir altså ikke plass til mange storsatsinger i budsjettet som partiene skal vinne velgere på i 2017. 

Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse forteller oss at 129.000 nordmenn er arbeidsledige. Sjefen i NHO-foreningen Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, spår at det kommer til å bli over 135.000 arbeidsledige i 2016. Han ser ikke noe lys i enden av tunnelen før tidligst sent i 2016 og i 2017. NHO-foreningen ber om at den maksimale permitteringstiden umiddelbart blir økt fra 30 til 52 uker.

Det samme har LO lenge krevd og Arbeiderpartiet foreslått i Stortinget, men regjeringen har vendt det døve øret til. Den ferske arbeidsministeren, Anniken Hauglie (H), mener at det i mange bedrifter er snakk om en varig nedbemanning. Hun advarer mot en for sjenerøs permitteringsordning som kan bidra til at folk blir gående på vent i bedrifter og bremse de omstillingene som hun nå mener er nødvendige.

Arbeidsministeren burde i stedet lytte til dem som har skoene på i industrien. Det er viktig å unngå oppsigelser der det dreier seg om å kunne få holde verdifull kompetanse på gress over den varslede kneika.

Det vil gå ett år eller to før Norge er over kneika.

Artikkeltags