Opprøret mot EØS

Forbundsleder Arve Bakke har lagt tyngde bak argumentene for å beholde EØS-avtalen.

Forbundsleder Arve Bakke har lagt tyngde bak argumentene for å beholde EØS-avtalen. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Venstresiden i Fellesforbundet gjør opprør og vil ha Norge til å skrote EØS-avtalen.

DEL

KOMMENTARSøndag braket motstandere og tilhengere sammen under forbundets landsmøte. Frontene er steile, og salen er delt. Forbundsstyret og representantskapet har innstilt på å slå ring om EØS-avtalen, og derfor vil det overraske om flertallet sier nei. Onsdag skal det voteres over spørsmålet.

– EØS-avtalen er en garanti for like konkurransevilkår og markedstilgang for norsk industri, sa avtroppende forbundsleder Arve Bakke. Han karakteriserer EØS som bærebjelken i Norges næringspolitiske forhold til EU. Bakke mener at en løsere tilknytning gjennom handelsavtaler vil medføre økte kostnader og mer usikkerhet.

Opposisjonen er sterk og har mobilisert gjennom opprop i flere aviser. Dersom det blir nei til EØS på Fellesforbundets landsmøte, kan flertallet komme til å vippe samme vei på LO-kongressen våren 2017. Transportarbeiderforbundet, EL- & IT-Forbundet og Fellesorganisasjonen har alle sagt nei. Nå står altså EØS-slaget i Fellesforbundet, som er LOs største forbund i privat sektor.

Du kan også følge de daglige kommentarene via Twitter

EØS-avtalen har i over 20 år sikret Norge adgang til EUs indre marked. Denne avtalen har sine svakheter, men det er i hovedsak av politisk karakter siden Stortinget i praksis må godta direktivene fra EU. Norge kommer også sent inn i prosessene som leder til direktivene. Men det er blåøyd å tro at Norge skal kunne bli like godt sikret gjennom ulike handelsavtaler. Alternativet til EØS er derfor fullt medlemskap. I en tid med økende arbeidsledighet trenger Norge mer enn på lenge god tilgang til EU-markedet.

I februar falt det en avgjørelse i EU-domstolen som viser at EØS-avtalen gir et sterkere vern av faglige rettigheter enn det mange vil ha det til. Dommen markerer et klart retningsskifte, og vil dermed få positiv betydning for mange liknende arbeidslivssaker.

Dersom Fellesforbundet, og i neste omgang LO, kaster vrak på EØS vil den seriøse fagbevegelsen i realiteten sette seg selv på sidelinjen i et spørsmål som er svært viktig for Norge. Det er nemlig bred politisk enighet om å holde fast på denne avtalen. Da blir tomme slagord og besvergelser oversett. Forbundsleder Arve Bakke mener svaret er en sterkere regulering av innleie og bemanningsbyråer. Det vil være en fruktbar tilnærming for fagbevegelsen.

Jørn Eggum blir ventelig valgt til ny leder i Fellesforbundet tirsdag. Den fagutdannede gullsmeden får den krevende jobben med å lose igjennom uttalelsen om næringspolitikk. Onsdag får vi vite om Fellesforbundet kan smykke seg med et fortsatt EØS-ja, og at Eggum dermed består svenneprøven.

Alternativet til EØS er fullt medlemskap. I

Artikkeltags