Kompetente lærere

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen får motbør i klasserommene.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen får motbør i klasserommene. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Regjeringen har kommet på kant med lærerne og kan risikere å bli satt på plass av våre folkevalgte.

DEL

KOMMENTARBakgrunnen er de nye kravene til lærerkompetanse som Stortinget vedtok før sommeren i fjor.

Lærernes organisasjoner reagerer på at kravene gis tilbakevirkende kraft og i praksis kan føre til at mange av landets lærere blir «avskiltet» før de blir pensjonister. Arbeiderpartiet står ikke lenger fullt og helt bak stortingsvedtaket og krever at skolenes adgang til dispensasjon blir reell. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) åpner for å gjøre dispensasjonsadgangen klarere. Det kan være halmstrået som trengs for å få Venstre, og kanskje også Ap, til å redde regjeringens ære.

Men det er fortsatt et bredt flertall som står fast på bestemmelsen om at kompetansekravene skal gis tilbakevirkende kraft. Dette skal kombineres med ti års overgangsperiode, slik at de aktuelle lærerne får god tid til å få nødvendig formell kompetanse. Det er bare Sp, KrF, SV og Miljøpartiet De Grønne som krever full omkamp. Det springende punktet for Arbeiderpartiet er forskriften fra kunnskapsministeren. Den medfører at nyutdannede lærere med den formelle kompetansen allerede nå skviser ut lærere med lang fartstid i de aktuelle fagene. Lærerorganisasjonene har også et poeng når de viser til Grunnloven, hvor det er nedfelt at lover ikke skal gis tilbakevirkende kraft.

Du kan også følge de daglige kommentarene via Twitter

Om lag 29.000 grunnskolelærere rammes av de nye kravene til kompetanse i norsk, engelsk og matematikk. Kravet om at lærere må ha et visst antall studiepoeng i et fag for å få lov til å undervise, ble innført allerede fra nyttår i 2014. Men 15. juni 2015 vedtok Stortinget at kravet skal gjelde alle lærere, også de som har undervist i mange år. De nye reglene trådte i kraft 1. august i fjor.

Denne saken har to sider. Det er opplagt viktig for elevene å ha lærere med faglig kompetanse i fagene det undervises i. På den annen side må det tillegges vekt at lærerne skaffer seg realkompetanse gjennom sin praksis. De nye reglene må ikke bli en stigmatiserende tvangstrøye. Paradoksalt nok gjelder kompetansekravene ikke for vikarer eller andre midlertidig ansatte. På den annen side er det forståelig at staten legger press på kommunene slik at de aktuelle lærerne får nødvendig etterutdanning.

Men det synes åpenbart at det er noe som skurrer veldig i denne saken. Årsaken er dårlig politisk håndverk av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Det er uheldig for den norske skolen at regjeringen har havnet i åpen konflikt med lærerne og deres organisasjoner. Det gjenstår å se om Stortinget klarer å sette skapet på plass. Kunnskapsministeren bør tas kraftig i skole.

Årsaken er dårlig politisk håndverk av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Artikkeltags