Unge på trygd

Stortingsrepresentant Stefan Heggelund (H) vil ha færre unge på trygd. Her sammen med Venstres Sveinung Rotevatn.

Stortingsrepresentant Stefan Heggelund (H) vil ha færre unge på trygd. Her sammen med Venstres Sveinung Rotevatn. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Stortingsrepresentant Stefan Heggelund (H) hevder at for mange unge arbeidsledige havner på feil trygd.

DEL

KOMMENTARDerfor foreslår han mer like regler for trygd og dagpenger.

– I dag er det lavere ytelse og høyere krav til opptjening hvis du er ledig enn om du er syk. De ledige får for lite, sier Heggelund til Dagsavisen. Stortingsrepresentanten leder et internt Høyre-utvalg som skal stake ut en ny arbeidslivspolitikk. Høyres arbeidslivsutvalg foreslår interessante grep i Nav.

Ifølge Heggelund er det ordningen med arbeidsavklaringspenger, det som før gikk under betegnelsen midlertidig uføretrygd, som er problemet. Denne ordningen er nemlig mer gunstig enn dagpengeordningen.

Du kan også følge de daglige kommentarene via Twitter

Ett av forslagene er å slå sammen ytelsene for ledige og syke til en form for lønnserstatning. Alternativt kan ordningene harmoniseres, både når det gjelder ytelse og krav til å komme inn under ordningene.

Heggelund poengterer at for dem som er syke, blir det likt som i dag. På den annen side vil hans forslag fort føre til at mange unge havner på kommunal sosialhjelp, siden de ikke lenger fyller opptjeningskravet til arbeidsavklaringspengene. Heggelund & co foreslår derfor at kommunene får et økonomisk insitament til å hjelpe unge innbyggere på rett kjøl. Grepet er å overføre 15 prosent av statens årlige trygdeutgifter til kommunene.

Begrunnelsen er at de Nav-ansatte ikke har tid til å følge opp de unge trygdemottakerne på en skikkelig måte. Kommunene skal i stedet få ansvaret. Her synes Heggelund å ha gått seg vill i det kompliserte Nav-systemet. Løsningen bør ikke være å gjøre det enda mer komplisert. Trygdeytelser bør fortsatt være på statens hender. Kanskje er det smart at også sosialhjelp blir statens ansvar, slik at Nav kan bli en helstatlig etat.

Denne saken illustrerer med all tydelighet ett av de store problemene ved Nav-reformen. Den gikk ut på å slå sammen statens trygdekontorer og arbeidsmarkedskontorer med de kommunale sosialkontorene. Brukerne skulle få én dør å gå inn. Utfordringen nå er at mye av regelverket fortsatt er det samme gamle. Derfor er det positivt at det tenkes nytt i Høyre. Diagnosen som Stefan Heggelund stiller er god, men det er mer uklart om medisinen er den rette.

Det er uholdbart at 70.000 nordmenn under 30 år står utenfor arbeidslivet. Men det blir en fallitterklæring å sende flere unge over på sosialhjelp siden de Nav-ansatte ikke har tid til å ta seg av dem. Da er det enten noe feil med systemet, eller så er det rett og slett for få ansatte i Nav. Ungdom bør uansett være en prioritert oppgave. Det vil være bra både for den enkelte og samfunnet.

Det er uholdbart at 70.000 nordmenn under 30 år står utenfor arbeidslivet.

Artikkeltags