Russetid og eksamen

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vurderer å legge eksamen før 17. mai. Ikke alle synes det er en god idé.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vurderer å legge eksamen før 17. mai. Ikke alle synes det er en god idé. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Det er ingen god idé å legge eksamen før 17. mai.

DEL

KOMMENTAREksamenstiden bør bli mer effektiv, men eksamen bør ikke legges før russefeiringen. Dette foreslår ei arbeidsgruppe som har sett på hvordan det siste året på videregående skole kan organiseres på en bedre måte.

Arbeidsgruppa har vurdert om eksamen bør flyttes til før 17. mai, men konkluderer med at dette vil være en dårlig løsning. Alternativet som foreslås er å korte ned perioden med skriftlig eksamen til fem dager. På den måten vil elevene få en ekstra uke med undervisning.

– Vi vet at mange elever i videregående skole ikke får alle de undervisningstimene de har krav på. Forslaget om å gi elevene ei uke mer med undervisning før de avlegger eksamen, er derfor interessant, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

Men ministeren vil foreløpig ikke konkludere med hvilken konkret løsning som bør velges. Han må nemlig veie arbeidsgruppas forslag opp mot løftene i Høyres program. Her går partiet inn for å «flytte skriftlig eksamen for avgangskullet til før 17 mai, uten å redusere det totale antallet undervisningstimer». Det vil være en mildt sagt krevende spagat.

– Det kommer fortsatt til å være mitt ønske at vi skal se på om eksamen kan flyttes, sier Høyre-statsråden. Han mener at eventuelle endringer tidligst vil kunne skje for skoleåret 2018–2019.

I fjor høst kom det en nordisk rapport som viste at mange norske elever ikke får det antall timer med undervisning de har krav på. Avviklingen av eksamen trekkes fram som den viktigste årsaken til at planlagte undervisningstimer faller bort.

Det hører med til historien at berørte parter har vært med i den aktuelle arbeidsgruppa. Derfor bør det veie tungt når gruppa fraråder å flytte eksamen til før russetiden. Og her tenker vi ikke først og fremst på russen og russefeiringen, men legger vekt på å få en bedre organisering av skoletiden. Å flytte eksamen til før 17. mai vil måtte gi en kortere undervisningstid og gjøre det vanskeligere å utnytte hele skoleåret, konkluderer arbeidsgruppa.

Å flytte eksamen til før 17. mai synes imidlertid å være en svært dårlig idé.

Vi merker oss at Elevorganisasjonen vil ha slutt på den særnorske ordningen med å trekke ut hvem som skal opp i de ulike fagene bare dager før eksamen. Dette gir elevene veldig dårlig tid til å planlegge og forberede seg. Ordningen blir ofte et stressmoment for elever, lærere og skoleledelse.

Russefeiringen får vi neppe fjernet. Å flytte eksamen til før 17. mai synes imidlertid å være en svært dårlig idé. Høyre og andre som tenker i liknende baner bør snarest putte forslagene i kateterskuffen. Den reelle læreperioden i det siste skoleåret bør i stedet utnyttes bedre inn mot sommeren.

Artikkeltags