Brexit, Erna og Norge

Statsminister Erna Solberg skal ha viktige samtaler i Brussel og London.

Statsminister Erna Solberg skal ha viktige samtaler i Brussel og London. Foto:

Onsdag er Erna Solberg gjest hos den britiske statsministeren.

DEL

KOMMENTARBrexit blir naturlig nok tema i samtalen med Theresa May. I så måte er det viktig for Norge at Erna Solberg får oppdatering av sentrale EU-topper i Brussel dagen før.

Dermed får Erna Solberg høre begge sider rundt britenes prosess med å forlate EU. Norge kan fort komme i skvis i denne dragkampen. Norge har viktige interesser å ivareta i begge leire. Vi må få en god deal med britene og samtidig unngå å svekke EØS-avtalen med EU. Foreløpig blir dette som å diskutere pavens skjegg, for det er fortsatt helt uklart hvilken endelig løsning britene ender opp med. Og datoen for brexit, 29. mars 2019, nærmer seg med stormskritt.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

Norge har gjennom EØS fått god tilgang til EUs indre marked. På den annen side har Norge måttet godta EUs fire friheter; fri bevegelse av varer, tjenester, kapital og personer. Dermed er Norge «trekvart medlem» av EU, uten stemmerett. Dette er en løsning som har tjent Norge på godt og vondt, absolutt mest på godt.

23. juni 2016 valgte et flertall av britiske velgere å vende EU ryggen. Hovedargumentene var å unngå overstyring fra Brussel og å bremse arbeidsinnvandringen fra Øst-Europa. Spørsmålet er så hva slags løsning britene kan få for å forlate EU på slike betingelser. Det er nærmest en uløselig kombinasjon dersom ønsket også er fortsatt betydelig samkvem med EU-landene.

I den sammenheng er det fra visse hold blitt mer enn antydet at Storbritannia bør bli med i EØS, sammen med Norge, Island og Liechtenstein. Vi har problemer med å se hvordan britene skal få tilfredsstilt sine ønsker gjennom EØS. Derfor ble vi overrasket da statsminister Erna Solberg 13. mai sto fram i Financial Times med budskapet om at britene vil være «velkomne i EØS». Solberg hevdet til og med at at det vil gi økt forhandlingsstyrke om britene går inn i EØS.

Erna Solberg sendte her et signal som både var strategisk dumt og realpolitisk uklokt. Poenget er nemlig at Norge og Storbritannia på en rekke områder har ulike og tildels motstridende interesser. Da vil det virke mot sin hensikt for Norge å få drahjelp i feil retning. Norge kommer til å gå fra storebror til lillebror i EØS dersom britene velger en slik løsning. 

Erna Solberg sendte et signal som både var strategisk dumt og realpolitisk uklokt.

Vi har likevel tro på at Erna Solberg vil stå opp for norske interesser både i Brussel og London. I Brussel vil det i tillegg til brexit handle om at Norge ikke kommer i skvis i handelskrigen Trump har innledet mot blant andre EU. I London gjelder det å få fram det faktum at Storbritannia er Norges største handelspartner. Da er det viktig at Erna Solberg kommer på talefot med Theresa May.

Artikkeltags