Handelskrig med bare tapere

President Donald Trump får svar på tiltale i handelskrigen som han har innledet.

President Donald Trump får svar på tiltale i handelskrigen som han har innledet. Foto:

Nå er handelskrigen mellom USA og Kina for alvor i gang.

DEL

KOMMENTARFredag gikk det formelle startskuddet. Kinesiske varer til en verdi av 34 milliarder dollar blir rammet. I august kommer ventelig ytterligere tiltak for 16 milliarder dollar. Og Kina blir dessverre tvunget til å svare med samme mynt.

Produkter som rammes av USA-tiltakene er maskiner, elektronikk og høyteknologisk utstyr, inkludert biler og harddisker. På den annen side svarer Kina med tiltak rettet mot USAs eksport av blant annet svinekjøtt og soyabønner.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

Det er slett ikke overraskende at USA-president Donald Trump innleder en handelskrig mot Kina. Han kom med slike løfter i valgkampen og har gjentatt dem etterpå. Trump mener at tiltakene er nødvendige for å rette opp den amerikanske handelsbalansen med utlandet. De fleste økonomiske ekspertene mener at tollmurer vil gjøre vondt verre, både i USA og ikke minst globalt.

Men Trump vender der døve øret til. Han har sin egen forståelse av problemet og tenker mest på sine kjernevelgere. Og Trump er beredt til en ytterligere opptrapping av handelskrigen. Her er det snakk om toll på varer til en verdi av 200 milliarder dollar. Det hører også med til bildet at USA tidligere har innført straffetoll på stål og aluminium. Kina, Canada, Mexico og EU har dermed svart med mottiltak. EU har gledeligvis lovet at Norge ikke blir berørt av disse EU-tiltakene.

Det er å håpe at Donald Trump møter motstand også i egne rekker. Her tenker vi spesielt på Kinas toll på soyabønner. Over halvparten av USAs eksport av soyabønner går nemlig til Kina. Amerikanske bønder får da svi, og de kan komme til å reise seg mot Trump. Vi frykter imidlertid at det har gått prestisje i saken. Og dermed kan ditto prestisje fra andre stater i den pågående handelskrigen føre til et «rustningskappløp». Det vil da bli svært så vanskelig å snu en slik spiral-utvikling. Det skapes stor usikkerhet i markedene. 

Vi frykter imidlertid at det har gått prestisje i saken.

Beslutningstakerne i næringslivet vil slite med å forstå de nye spillereglene for verdenshandel. Investeringer kan bli satt på vent. Dermed kan det bli begrenset vekst i hele verden, også i USA. Det er sterkt beklagelig at USA nå er i ferd med å river ned grunnlaget for en organisert verdenshandel. Verdens handelsorganisasjon blir satt på sidelinjen. Det er den sterkestes rett som gjelder. Like spilleregler settes i realiteten ut av spill.

Alle taper på en slik handelskrig. Små land med en åpen økonomi, som Norge, har mest å tape når Donald Trump setter proteksjonisme og misforstått egeninteresse i høysetet.

Artikkeltags