Nordisk supperåd

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) har også ansvaret for å samordne regjeringen politikk på nordisk plan.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) har også ansvaret for å samordne regjeringen politikk på nordisk plan. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Befolkningen i Norden har et svært positivt syn på det nordiske samarbeidet.

DEL

Det går fram av en fersk meningsmåling som ble presentert under Nordisk råds samling i Helsingfors tirsdag. 90 prosent av de spurte mener det er viktig eller veldig viktig med et nordisk samarbeid.

Kommentar– Resultatene av denne undersøkelsen gir oss et folkelig mandat til å fortsette å satse videre på nordisk samarbeid innenfor en rekke områder framover, sier den norske ministeren som har særlig ansvar for det nordiske samarbeidet, forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

43 prosent av de spurte mener at en av de største fordelene med nordisk samarbeid er at det gir Norden en sterkere stemme i verden. To av tre mener at samarbeidet bør intensiveres ytterligere. Spesielt interessant å merke seg er det at innbyggerne i de nordiske landene har endret syn på hvilke saker det et viktigst å samarbeide om. En tilsvarende undersøkelse i 2008 fortalte at det å bekjempe kriminalitet over landegrensene var det viktigste. Ni år senere er det imidlertid forsvars- og sikkerhetspolitikk som troner øverst på denne lista. For de unge er det, ikke overraskende, utdanning som er viktigst.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

Nordisk råd så dagens lys i 1952. To år senere var den nordiske passunionen og kjøreregler for et felles nordisk arbeidsmark en realitet. Dette er to suksesshistorier som i dag blir tatt som en selvfølge, men som slett ikke var opplagte den gang. Det politiske samarbeidet i Norden består av to organer. Parlamentarikere samles jevnlig i Nordisk råd, mens aktuelle ministere har sine egne fora hvor de møtes. Nordisk råd har ingen overnasjonal myndighet, men kan bare gi råd. Derfor blir Nordisk råd i stor grad en arena for diskusjoner, både i de formelle møtene og uformelt over en kaffekopp eller middag.

Men effekten av å snakke sammen skal ikke undervurderes. I en stadig mer globalisert verden er det viktig å ha dialog, både regionalt i Norden, i en større europeisk sammenheng og på det globale planet. Proteksjonisme og isolasjon er ikke noe alternativ.

Det nordiske samarbeidet fikk en knekk og kom litt i skyggen da flertallet av landene gikk inn i EU, men interessen for det unikt nordiske har tatt seg gledelig opp de siste ti årene. Det var lenge bannlyst å snakke om forsvars- og utenrikspolitikk i Nordisk råd. Det sier mye om det nye verdensbildet vårt at det nå er den norske forsvarsministeren som har ansvaret for det nordiske samarbeidet.

Effekten av å snakke sammen skal ikke undervurderes.

Men den offentlige interessen for Nordisk råd er dessverre mager. For 20 år siden krydde det med pressefolk der. Nå er det bare et fåtall journalister på disse samlingene. Det er ikke bare pressens feil at betegnelsen supperåd ligger nær på våre lepper.


Artikkeltags